Stef Kremers - portretfoto
Prof.dr. Stef Kremers | Foto: MUMC+

Per 1 november is prof. dr. Stef Kremers als lid toegetreden tot de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+. Hij is tevens vice-decaan van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences (FHML). Hij volgt in beide functies prof. dr. Nanne de Vries op, die zijn loopbaan voortzet als voorzitter van de vakgroep Gezondheidsbevordering.

Professor Kremers is vakhoogleraar Gezondheidsbevordering. In zijn huidige onderzoek focust hij zich vooral op het stimuleren van gezond voedings- en bewegingsgedrag om overgewicht te voorkomen. Stimuleren van gezond gedrag vergt samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, zo stelt Kremers op de MUMC+-site: “Om die synergie en samenwerking nu vanuit de Raad van Bestuur tot stand te kunnen brengen is voor mij een prachtige uitdaging. Die past ook naadloos in de ambitie van het Maastricht UMC+ om een sterkere rol te spelen in het bevorderen van de regionale gezondheid. Vanuit mijn eigen expertise draag ik graag mijn steentje bij om de strategie Gezond Leven verder vorm te geven.”

De Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ bestaat per 1 november uit dr. Helen Mertens (voorzitter), prof. dr. Annemie Schols (vicevoorzitter), prof. dr. Geraline Leusink, drs. Gabriël Zwart en prof. dr. Stef Kremers.