Philips en Hitachi Data Systems gaan samenwerken aan een leveranciersneutraal archiveringssysteem (Vendor Neutral Archive, VNA) met een hoge mate van schaalbaarheid en eersteklas prestaties.

Een VNA is een universele gegevensbeheeroplossing waarin beelden, documenten en mogelijk nog andere klinisch relevante gegevens in een standaardformaat worden opgeslagen, zodat ze snel en naadloos beschikbaar zijn via andere medische-informaticasystemen. Voor deze samenwerking wordt de expertise van Philips op het gebied van organisatiebrede beeldbeheeroplossingen gecombineerd met Hitachi’s mogelijkheden op het gebied van digitaal beheer van medische gegevens. Philips wil de oplossing in de tweede helft van 2016 op de markt brengen als aanvulling op zijn bestaande aanbod aan PACS-systemen en beeldanalyse-oplossingen (PACS = Picture Archiving & Communication System).

Dit geavanceerde VNA-systeem komt tegemoet aan de grootste uitdagingen waar zorgorganisaties mee te maken hebben om de vele miljoenen beschikbare medische beelden – die vaak op meerdere afdelingen zijn opgeslagen op systemen en infrastructuur van verschillende leveranciers – snel beschikbaar te maken voor vrijwel al het zorgpersoneel, ongeacht waar in de organisatie ze zich bevinden. In het vervolg zullen medici in minder dan drie seconden toegang krijgen tot van verschillende specialismen afkomstige relevante medische beeldinformatie. Met het oog op verbetering van de zorgresultaten wordt het zo mogelijk om een completer en meer integraal beeld te krijgen van het ziekteverloop van een patiënt.

“Conventionele VNA-oplossingen voldoen lang niet altijd aan de eisen die grote zorgorganisaties stellen aan prestaties en schaalbaarheid. Samen met Hitachi ontwikkelen wij een degelijke en veilige oplossing die het totaal aan medische beeldformaten samenbrengt op één universeel beheerplatform dat in hoge mate schaalbaar en standaardconform is, en dat aan de prestatie-eisen van onze klanten voldoet”, aldus Yair Briman, Senior Vice President en General Manager van Philips-onderdeel Healthcare IT. “Vanuit onze gesprekken met klanten weten we dat een dergelijke oplossing noodzakelijk is om zorgorganisaties te ondersteunen in hun streven naar betere zorg tegen lagere kosten.”

Door de snelle vooruitgang op het gebied van medische beeldvorming en het toegenomen diagnostische en therapeutische gebruik ervan wordt het voor zorgorganisaties steeds lastiger om de almaar toenemende hoeveelheid, variëteit en bestandsomvang van die beeldgegevens op te slaan en toegankelijk te houden. Veel van Philips’ grootste klanten in de zorgwereld produceren meer dan twee miljoen medische beelden per week, uiteenlopend van röntgenbeelden en CT- en MRI-scans van radiologie-, cardiologie- en oncologie-afdelingen tot digitale foto’s die dermatologen en plastisch chirurgen tijdens consulten maken. Eén enkele radiologie- of cardiologiescan bijvoorbeeld kan zomaar enkele honderden megabytes aan opslagruimte innemen. En die datavolumes gaan binnen afzienbare tijd nog spectaculairder in omvang toenemen naarmate opslag van digitale genomica- en pathologiegegevens algemener wordt. Op dit moment worden beelden echter nog vaak bewaard op decentrale systemen die niet onderling verbonden zijn – bijvoorbeeld in aparte databanken op radiologie-, cardiologie- en dermatologie-afdelingen.

Er ontstaat een steeds sterkere behoefte aan een organisatiebrede oplossing die snelle, universele toegang tot beeldgegevens in verschillende klinische omgevingen mogelijk maakt. Op die manier kunnen kosten worden bespaard, hoeven onderzoeken minder vaak te worden herhaald, en kunnen betere zorgresultaten worden gerealiseerd. Voor Chief Information Officers (CIO’s) van zorgondernemingen die effectievere strategieën voor gegevensbeheer willen doorvoeren met behulp van centrale toegang via VNA’s, is het vaak nog lastig om omvangrijke medische beelden snel en rechtstreeks beschikbaar te maken voor de artsen die deze beelden nodig hebben.

De gegevensbeheeroplossing van Philips zal gebruik maken van Philips’ bewezen expertise in het beheren van meer dan 135 miljard medische beelden. Een en ander wordt mogelijk gemaakt dankzij het digitale HealthSuite-platform, een open platform dat zowel lokaal als in de cloud gegevens opslaat en waarmee de nieuwe generatie van geïntegreerde innovaties op het gebied van zorg en klinische IT haar intrede kan doen. Het systeem levert snelle prestaties voor universeel, organisatiebreed beheer van medische beelden, en voorziet tevens in de standaardconforme interoperabiliteit die instellingen nodig hebben om te kunnen blijven profiteren van bestaande investeringen. In combinatie met de ervaring van Hitachi Data Systems op het gebied van het beschermen, bewaren, archiveren en doorzoeken van informatie ontstaat een uitstekend schaalbare en flexibele oplossing die de sterke groei van gegevensvolumes aankan zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties of reactiesnelheid. Het systeem heeft een toekomstbestendig ontwerp dat is gericht op integratie en opslag van gegevens die van verschillende bronnen afkomstig zijn, zoals patiëntmonitorsystemen, elektronische patiëntendossiers en opkomende technologieën als digitale pathologie en genomica.

“De mogelijkheid om binnen een organisatie altijd en overal toegang te hebben tot medische beelden en medische dossiers, vormt een enorme kans voor zorgverleners in hun niet-aflatende streven om de zorgresultaten en -kwaliteit te verbeteren”, aldus William A. Burns, Vice President van de afdeling Global Health & Life Sciences bij Hitachi Data Systems. “Samen met Philips zetten wij ons in om te voorzien in de behoefte aan een geïntegreerde en homogene aanpak voor het universeel beheren en organiseren van klinische gegevens, zodat die gegevens voor medici toegankelijk en inzichtelijk worden en zij deze doelstelling kunnen realiseren.”