Vanaf 11 februari 2016 is het mogelijk om onder accreditatie tegen NEN 7510 te worden gecertificeerd.

NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, waaraan zorgorganisaties sinds 2008, conform de regeling gebruik BSN in de zorg, moeten voldoen.

De norm NEN 7510 is specifiek voor de Nederlandse zorgsituatie ontwikkeld en stelt zorgorganisaties in staat om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Ook andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld software leveranciers en hostingbedrijven, kunnen tegen deze norm worden gecertificeerd op het moment dat zij patiëntgegevens verwerken zoals vastgesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Harmonisatie bij toetsing
Tot nu toe was het voor organisaties nog niet mogelijk om zich onder accreditatie tegen deze norm te laten certificeren. Dit hield in dat certificerende instellingen, die certificering door middel van externe toetsing uitvoerden, vaak hun eigen manier hadden om deze toetsing uit te voeren. Doordat de norm nu onder accreditatie is en hieruit verplichte regels voortkomen, zorgt dit voor harmonisatie bij de toetsing. Dit maakt een benchmark onder gecertificeerde organisaties mogelijk, omdat certificaten op een vergelijkbare manier zijn afgegeven. In het register kunt u zien welke organisaties inmiddels tegen NEN 7510 zijn gecertificeerd.

Toezicht
Daarnaast staan zowel NEN als de certificerende instellingen, vanaf het moment van accreditatie, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Dit houdt in dat de Raad voor Accreditatie toezicht houdt op het ontwikkelen en herzien van een norm en regels voor toetsing, en op het uitvoeren van externe toetsing door certificerende instellingen. Een systeem van onafhankelijk toezicht wordt hiermee geborgd.

Dit jaar wordt NEN 7510 (publicatiejaar:2011) herzien. Voor meer informatie over NEN 7510, de revisie ervan en over certificatie hierop kunt u kijken op www.werkenmetnen7510.nl.
U kunt hier de norm NEN 7510 inzien en downloaden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. drs. Shirin Golyardi, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 313, of e-mail shirin.golyardi.

Bron: NEN