Tweeënhalf jaar aan wetenschappelijk onderzoek en 2500 enquêtes bieden inzichten in de succesfactoren van ‘connected care’-programma’s in de EU.

Philips en de consortiumpartners van het ACT-programma (Advancing Care Coordination & Telehealth) kondigen de introductie aan van een handboek met belangrijke Europese  ‘best practices’  om programma’s voor ‘connected care’ en telezorg op te schalen. Het handboek is de uitkomst van 2½ jaar wetenschappelijk onderzoek naar gegevens vanuit verschillende ‘connected health’-programma’s in vijf Europese regio’s. Het maakt inzichtelijk waarom bepaalde telezorgprogramma’s succesvoller zijn dan andere. De opgedane inzichten zijn daarbij in de gehele EU toepasbaar. ‘Connected care’ wordt door veel overheden gezien als onmisbaar voor het realiseren van efficiëntere, meer patiëntgerichte en continue zorg voor de vergrijzende EU-bevolking. Ondanks geboekte successen worden veel lokale proefprojecten met ‘connected care’ echter niet opgeschaald en blijven de potentiële voordelen ervan onbenut.

Groningen
Het consortium heeft 2½ jaar lang gegevens onderzocht van programma’s voor patiënten met COPD, diabetes en hartfalen in Baskenland (Spanje), Catalonië (Spanje), Schotland (Verenigd Koninkrijk), Groningen (Nederland) en Lombardije (Italië). Daarnaast heeft het 2500 enquêtes en groepsinterviews gehouden met deelnemende patiënten en zorgverleners. Geconcludeerd werd dat de schaalbaarheid van zorgcoördinatie en telezorg mogelijk is, maar dat aanzienlijke organisatorische aanpassingen nodig zijn om het proces tot een succes te maken. Daarnaast is in kaart gebracht op welke cruciale gebieden stappen nodig zijn om de transformatie naar duurzamere zorgstelsels te kunnen realiseren.
 Het handboek adviseert dat patienten één aanspreekpunt toegewezen krijgen zodra zij in een geïntegreerd zorgprogramma terecht komen met diverse instellingen en zorgverleners. Zo wordt voorkomen dat patienten verschillende adviezen krijgen en niet weten waar ze aan toe zijn. De betrokkenheid van personeel is een kritische factor aangezien blijkt dat bij programma’s met hoge scores voor kennis en betrokkenheid onder personeel de therapietrouw onder patiënten beter was dan in programma’s met lagere betrokkenheidsscores. Daarnaast scoren preventieve gezondheidsprogramma’s beter dan reactieve zorg. Verbeterde standaardisatie en interoperabiliteit binnen de Europese Unie maken benchmarking mogelijk en het opschalen van succesvolle programmas ten opzichte van lokale proefprojecten
“Een aanzienlijk percentage van onze bevolking is 65-plusser en de zorg voor chronisch zieken vormt een blijvende belasting van onze zorgstelsels”, aldus Andrus Ansip, vicevoorzitter en Europees Commissaris voor de Digitale Interne Markt. “Slimmer gebruik van innovatie is essentieel om actief ouder worden en een gezonde levenstijl mogelijk te maken. Het ACT-programma laat zien dat geintegreerde zorg en telezorg erg succesvol kunnen zijn in het addresseren van zorgbehoeften. Het kookboek zal inspiratie leveren voor de benodigde discussie voor systeem transformatie en tevens helpen in het opschalen van toekomstige geconnecteerde zorgprogrammas.
“Bij succesvol gecoördineerde zorg en telezorg gaat het met name om organisatorische verandering”, aldus Stanton Newman, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de School of Health Sciences van City University London (Verenigd Koninkrijk). Om voor patiënten de beste zorgresultaten te realiseren, is het noodzakelijk te onderzoeken hoe organisaties zijn gestructureerd. Daarnaast dienen de doelstellingen van de integratie van gecoördineerde zorg en telezorg binnen het zorgtraject van patienten te zijn afgestemd met alle betrokkenen.
“Connected care is van groot belang voor de toekomst van onze zorgsystemen,” aldus Jeroen Tas, Chief Executive Officer, Healthcare Informatics Solutions and Services bij Philips. “Het ACT-onderzoek laat zien dat voor succesvolle e-health diensten de juiste technologie weliswaar het begin vormt, maar dat het gaat om de holistische aanpak van technologie, processen en mensen om een effectieve transformatie te bewerkstelligen”
Op de website van het ACT-programma vindt u meer informatie en kunt u het handboek downloaden: www.act-programme.eu
Bron: Philips