Piet Visser is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG).

Tijdens de recente bijzondere Algemene Ledenvergadering gaf voorzitter Douwe Kiestra na zes jaar de voorzittershamer te hebben gehanteerd deze door aan Piet Visser, in het dagelijks leven directeur Facilitair Bedrijf van ZGT. Douwe Kiestra gaat zich de komende jaren als vice voorzitter richten op zijn internationale werkzaamheden voor de NVTG, voortvloeiend uit zijn functie van president van de International Federation of Hospital Engineering (IFHE). Piet Visser was tot nu toe als penningmeester lid van het hoofdbestuur van de NVTG. Perry van de Graaf wordt de nieuwe penningmeester van de vereniging.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is ook een organisatiewijziging aangenomen. De kringen zijn opgeheven en daarvoor in de plaats komt er nu een beperkt aantal regio’s. Niet langer is sprake van lokale kringbesturen en een hoofdbestuur. De regie van de NVTG is in handen van één bestuur, dat dus met ingang van 6 oktober 2016 als voorzitter Piet Visser kent.

Fotobijschrift: Piet Visser (links) ontvangt de voorzittershamer en felicitaties van Douwe Kiestra.

Bron: FMT Gezondheidszorg