Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix opent woensdagochtend 18 november in Hoofddorp het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK).

Het centrum is voor kinderen en hun gezin die met (een vermoeden van) kindermishandeling te maken hebben. Organisaties uit verschillende sectoren werken in het centrum samen onder één dak om kindermishandeling snel te stoppen, onderzoek te doen en zorgvuldig adequate hulp te bieden.

Een team bestaande uit medewerkers van Veilig Thuis, Jeugdhulp, Jeugdbescherming, politie en  jeugd- en volwassenenpsychiatrie is dagelijks aanwezig in het centrum. Het is gevestigd in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp, zodat kinderartsen en zo nodig forensisch artsen direct in te zetten zijn. Medewerkers van overige instellingen zoals de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en Centrum Jeugd en Gezin zijn op afroep beschikbaar.

Het MDCK is in Nederland het eerste centrum voor de aanpak van kindermishandeling waar de onderzoeken op één locatie plaatsvinden. Hulp start direct en het kind hoeft maar één keer zijn verhaal te doen.

Lees meer op www.mdck.nl.