Prof.dr. Margriet Schneider is per 1 november de voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Ze volgt prof.dr. Jan Kimpen op die vorige week afscheid nam.
Schneider wil vooral de uniciteit van het UMC Utrecht meer benutten.
“Want we zijn uniek”, zegt ze. “Vooral in combinatie met onze partners in Utrecht Life Sciences – zoals de Universiteit Utrecht en het Hubrecht Laboratorium – én met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en straks het RIVM. Die combinatie vind je nergens. Daar is  veel in geïnvesteerd en dat biedt veel kansen voor onderzoek, voor onderwijs en vooral ook voor innovaties in de zorg, voor onze patiënten. Het is ook de basis voor de keuze voor de speerpunten. En dat gaan we de komende tijd verzilveren.”
Johan van der Werf, voorzitter van de raad van toezicht, zegt:  “Met Schneider weet het UMC Utrecht zich verzekerd van een betrokken voorzitter met grote inhoudelijke kennis en daadkracht.” Hij benadrukt de kwaliteiten van Schneider op zowel bestuurlijk als medisch-inhoudelijk vlak.
Margriet Schneider is sinds 2010 voorzitter van de divisie Interne geneeskunde & dermatologie van UMC Utrecht en opleider interne geneeskunde. In 2011 is zij benoemd tot hoogleraar interne geneeskunde. Van 2004 tot 2010 vervulde zij de functie van divisievoorzitter en medisch manager van de divisie IC-centrum. Schneider is sinds 1991 als internist werkzaam in het UMC Utrecht en later ook als internist-infectioloog (1996).
De raad van bestuur van UMC Utrecht bestaat vanaf 1 november 2015 uit: prof.dr. Margriet Schneider (voorzitter), prof.dr. Frank Miedema (decaan en vicevoorzitter) en drs. Mirjam van Velthuizen-Lormans (lid).