Promedico - screenshot van het geïntegreerde systeem
Screenshot vanhet geïntegreerde systeem met een gefingeerde patiënt

Promedico & MedIT Solutions hebben een koppeling gerealiseerd tussen het apotheekhoudend voorschrijfsysteem VDF en het elektronisch toedienregistratiesysteem MediCheck. Hiermee kunnen zorginstellingen voor hun cliënten met een apotheekhoudende huisartsen vanaf nu ook hun medicatielijsten digitaal aftekenen.

Het systeem is uitvoerig getest met Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Schoonoord. Vanaf begin mei 2022 is Zorggroep Treant locatie Ellertsveld gestart met digitaal aftekenen voor de cliënten van Schoonoord.

Direct inzicht

De medicatiedata van de cliënt wordt in Promedico-VDF vier keer per dag uitgevraagd en daarmee ververst in het elektronisch toedienregistratiesysteem (eTDR) van MediCheck. De data zijn daardoor direct inzichtelijk voor de zorgverlener die de medicatie toedient. Hierdoor heeft de gebruiker van MediCheck een up-to-date medicatiedossier van de cliënt.

Persoonsgegevens & AVG

De koppeling voldoet aan alle AVG-eisen met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens. Er worden alleen medicatiedata beschikbaar gesteld indien de cliënt (of een gemachtigde) vooraf met een opt-in-procedure toestemming heeft verleend.