Twinn - Shutterstockafbeelding arts met uitwisselingsgraphic

Ouderenzorgorganisaties in de regio Noord-Holland Noord starten een pilot met twee zorgnetwerkdossiers. Dat heeft Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ), met hoofdvestiging in Alkmaar, bekendgemaakt. In netwerkdossiers kunnen zorgverleners digitaal patiëntgegevens uitwisselen met collega’s in andere organisaties, over de grenzen van eerste- en tweedelijnszorg heen. Met leverancier HINQ wordt een platform met twee netwerkdossiers ingericht als proef.

De zorgnetwerkdossiers

Het eerste netwerkdossier richt zich op het verslag van proactieve zorgplanningsgesprekken in de regio Purmerend. Dat dossier wordt geopend in de acute zorgketen; waarbij met acuut ook letterlijk bedoeld wordt: zorg die niet tot de volgende dag kan wachten. De huisarts, wijkverpleging, ambulance en betrokken medisch specialisten krijgen toegang tot dit dossier. De gesprekken brengen in kaart welke mogelijkheden, voorkeuren en aandachtspunten voor behandeling er zijn.

Het tweede netwerkdossier ondersteunt de zorgverlening binnen het programma hospital@home. Het netwerkdossier faciliteert de samenwerking tussen zorgverleners. Het gaat om een programma in de regio Alkmaar, waarin patiënten met hartfalen hun behandeling met diuretica (plasmedicatie) niet in het ziekenhuis ondergaan, maar thuis. De zorgverlening is in handen van een verpleegkundig specialist en de wijkverpleging, onder verantwoordelijkheid van de cardioloog.

Coördinatie

De regie van de pilot is in handen van het regioplatform Noord-Holland.  Binnen het regioplatform zetten Noord-Hollandse zorgaanbieders zich met elkaar in om zorg voor kwetsbare ouderen ook in toekomst toegankelijk te houden. Het betreft een samenwerkingsverband tussen Omring, Zorgcirkel, Noordwest Ziekenhuisgroep en Dijklander Ziekenhuis.

HINQ is een digitale-zorgnetwerk-coöperatie. Die maakt uitwisseling mogelijk tussen de verschillende epd’s en informatiesystemen van alle aangesloten zorgverleners, waaronder huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, ggz-instellingen en verpleeg-,verzorgingshuizen en thuiszorg.