Op 25 mei verdedigt Merlijn Smits MSc aan de Radbouduniversiteit haar proefschrift ‘Creating Digital Well-being’. Haar onderzoek gaat in op geschikte implementatiemethodiek voor digitale behandelvormen en nieuwe zorgtechnologie.

Implementatiemethodiek

Of een virtual reality bril chronische pijn doet verdwijnen? Nee. Maar de bril draagt wel bij aan acceptatie, inzicht en empathie. Met de snelle ontwikkelingen in zorgtechnologie wordt het belangrijk dat we de huidige manier van denken in de gezondheidszorg onder de loep nemen. Traditionele ontwerp-, evaluatie- en implementatiemethoden die werken op een pil kunnen niet één op één worden overgenomen op zorgtechnologie. Met behulp van diverse voorbeelden, zoals virtual reality therapie en revalidatie en kunstmatige intelligentie voor het monitoren van gezondheid, laat dit proefschrift zien dat ‘effectiviteit’ van een zorgtechnologie niet altijd refereert aan harde gezondheidsuitkomsten. Dit proefschrift biedt concrete handvatten voor verandering. Er wordt uitgelegd wat het belang is van multidisciplinaire samenwerking tussen zorgprofessionals, ethici en ontwikkelaars. Er wordt benadrukt dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte, maar draait om welzijn. Met deze nieuwe blik op digitale zorg, staat de patiënt straks weer centraal.

Biografie van de promovenda

Als industrieel ontwerper en techniekfilosoof houdt Merlijn Smits (1994) zich sinds 2018 bezig met de implementatie van zorgtechnologie. Als een van de kartrekkers van het R4heal project in het Radboudumc coördineerde zij de innovatieprocessen van virtual reality en kunstmatige intelligentie. Haar inzichten bundelde zij in een proefschrift over verantwoord innoveren in de zorg. Momenteel werkt Merlijn als adviseur bij PBLQ.

  • Promovendus: mevrouw M.L.M. Smits MSc.
  • Promotores: prof. dr. H. van Goor, prof. dr. G.D.S. Ludden, prof. dr. P.P.C.C. Verbeek
  • Titel proefschrift: Creating Digital Well-being