De B9100 ‘Basisinformatie reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen’ is gereed. Dit is een nationaal document opgesteld door de normcommissie ‘Steriliseren & steriliteit’.
Dit document heeft als doel om achtergrondinformatie te verstrekken over de reiniging en desinfectie van herbruikbare medische hulpmiddelen. Het is geschreven ter ondersteuning van het werk van de Centrale Sterilisatie-afdeling (CSA) in zorginstellingen.
Het document biedt geen concrete werkvoorschriften voor de CSA, maar geeft het management de nodige achtergrondinformatie waarmee werkvoorschriften voor de medewerkers en interne procedures kunnen worden opgesteld.
De validatie van instrumentenwasmachines wordt beschreven in 6103b Valideren van stoomsterilisatoren voor medische hulpmiddelen.
De reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen wordt niet in dit document beschreven.
Dit document vervangt de volgende basisinformatiedocumenten:
— B9210 Het reinigen van instrumentarium
— B9220 Beoordeling van de werking van reinigende en desinfecterende apparatuur.
In het kader van afstemming, is in overleg met de WIP (Werkgroep Infectie Preventie) afgesproken, dat het document eventueel aangepast wordt, op het moment dat er een document van de WIP is welke raakvlakken hiermee heeft. NEN zal hierover publiceren op het moment dat dit aan de orde is.
NEN Connect (Wegwijzer) Steriliseren en Steriliteit
Het nieuwe document is terug te vinden in het online normbeheerpakket
NEN Connect Steriliseren en Steriliteit.
Dit pakket geef u alle actuele normen en richtlijnen op het gebied van steriliseren en steriliteit.
Normcommissie
Binnen de normcommissie ‘Steriliseren en steriliteit’ wordt gewerkt aan verschillende onderwerpen op dit gebied. Naast wet- en regelgeving, wordt aandacht besteed aan (Europese en internationale) normen en aan de nationale documenten. De focus ligt op:

  • Steriliseren van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica.
  • Sterilisatieapparatuur
  • Reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen.
  • Kwaliteitsaspecten verband houdende met ‘steriliseren en steriliteit.
  • Het omgaan met steriele medische hulpmiddelen.

Iedere belanghebbende partij heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de normcommissie. Geïnteresseerden kunnen daartoe contact opnemen met NEN.
Bron: NEN