Máxima Medisch Centrum (MMC) heeft op maandag 3 oktober uit handen van dhr. Van Dun, directeur van het NIAZ, het nieuwe NIAZ-certificaat in ontvangst genomen. MMC heeft van het accreditatie-instituut NIAZ een record aan complimenten ontvangen. De auditoren waren vol lof voor de betrokkenheid van de medewerkers bij het ziekenhuis in het algemeen en het leveren van veilige en verantwoorde zorg in het bijzonder.

MMC heeft ruimschoots voldaan aan alle accreditatie-eisen die NIAZ stelt. Met een score van 98% op de normen voldoet het ziekenhuis overduidelijk aan de drie V’s die voor NIAZ van belang zijn: veilige zorg, verantwoorde zorg en een goede verbetercultuur.

Record aan complimenten
De heer van Dun gaf bij de overhandiging van het certificaat aan dat MMC de zaak op orde heeft: kwaliteitsdenken en een cultuur van continu verbeteren zijn binnen MMC goed geworteld. De auditoren complimenteerden MMC op maar liefst 25 punten: het hoogste aantal complimenten dat tot nu toe door het NIAZ is gegeven. De complimenten hebben betrekking  op de betrokkenheid van alle medewerkers bij de zorg. Ze zijn trots op hun eigen werk én het Máxima als geheel.

Jan Harm Zwaveling, voorzitter raad van bestuur van MMC, nam de accreditatie en de erkenning van het NIAZ met genoegen in ontvangst en voegde zijn eigen complimenten voor alle medewerkers er aan toe. Het behalen van de accreditatie is en blijft een collectieve prestatie van alle medewerkers .

Over NIAZ
Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat doet het door het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en het toetsen van de toepassing daarvan in zorginstellingen en zorgprocessen. Dit resulteert in een oordeel waaraan derden – zorgconsumenten, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, overheden en samenleving – het vertrouwen kunnen ontlenen dat de zorg reproduceerbaar op een adequate en veilige manier wordt geleverd.