Een rietveldje aan het AZ Groeninge in het Belgische Kortrijk zuiverde vijf maanden lang het afvalwater van het ziekenhuis. Met de proefopstelling ontdekten studenten van de universiteit van Gent dat een rietveld niet alle medicijnresten uit het water kan zuiveren. Met ozon kan dat wel.

Medicijnen die patiënten slikken worden vaak niet volledig door het lichaam opgenomen. Zo komen resten van geneesmiddelen in het afvalwater terecht. Sommige stoffen in geneesmiddelen zijn moeilijk te verwijderen in bestaande waterzuiveringsinstallaties, waardoor ze in rivieren en de zee terechtkomen en schade veroorzaken aan planten en dieren.

Laurens Hubau en Lize Vanseveren, allebei masterstudent Milieukunde aan de universiteit van Gent, Campus Kortrijk, wilden voor hun thesis nagaan of rietvelden die stoffen wel kunnen zuiveren. Daarom plaatsten ze in oktober 2015 een proefopstelling aan het AZ Groeninge in Kortrijk.

Een rietveld is een biologische filter waarin bacteriën en planten afvalwater zuiveren.
De testversie in Kortrijk was een miniatuurrietveld in een verplaatsbare container, gevuld met grind en beplant met riet. Aan het rietveld was een voorbezinkingstank gekoppeld die de grove deeltjes uit het water verwijderde. De verdere zuivering gebeurde in het rietveld.

De proefopstelling: een voorbezinkingstank (links) verwijdert de grove deeltjes; het rietveld (rechts) zorgt voor de verdere zuivering.

Gemakkelijke en goedkope zuivering
“Een rietveld heeft verschillende voordelen in vergelijking met een gewone waterzuiveringsinstallatie”, verduidelijkt professor Diederik Rousseau, die de thesissen begeleidde.
“Het zijn planten, wat ervoor zorgt dat ze beter opgaan in de omgeving. Maar ze zijn ook gemakkelijker en voordeliger in gebruik. Rietvelden zijn immers tamelijk robuust; ze kunnen tegen schommelingen in debiet en polluentenconcentraties. En omdat er weinig technologie bij komt kijken, zijn ze goedkoper en makkelijker te sturen. Een rietveld heeft ook weinig onderhoud nodig.”

Niet alle medicijnresten gefilterd met riet
In het afvalwater vonden de studenten verschillende soorten geneesmiddelen terug: bètablokkers, ontstekingsremmers, anti-epileptica, verdovende middelen, maagzuurremmers en antibiotica.
Na een test van het gefilterde water bleek dat niet alle resten uit het water gezuiverd werden. “Geneesmiddelen waarvan we wisten dat ze biologisch kunnen afbreken, werden wel gefilterd”, aldus professor Rousseau.
Ozon verwijdert verdere resten

Na de zuivering door het rietveld bleven de niet-biologisch-afbreekbare stoffen over in het water.
Professor Stijn Van Hulle heeft hiervoor een oplossing: “Door het water na zuivering nog eens te behandelen met ozon, kunnen de medicijnresten grotendeels uit het water verwijderd worden. We bekijken momenteel ook hoe we de dosering van ozon beter kunnen sturen, wat het proces goedkoper maakt.”

Meer informatie

Prof. Diederik Rousseau (proefopstelling rietveld)
Vakgroep Industriële Wetenschappen, UGent Campus Kortrijk
T 056 24 12 54 – M 0476 69 49 64
Diederik.Rousseau@UGent.be

Prof. Stijn Van Hulle (ozoninstallatie)
Vakgroep Industriële Wetenschappen, UGent Campus Kortrijk
T 056 24 12 51 – M 0486 47 30 97
Stijn.VanHulle@UGent.be

Fotobijschrift: Miniatuurrietveld voor waterzuivering in ziekenhuis.

Bron: UGent