Een kleine meerderheid van 52% van de IT-beslissers in zorginstellingen is momenteel actief bezig met robotica. Ze denken serieus na over de inzet van robots, experimenteren hiermee, of hebben reeds andere initiatieven ontplooid om robotica in de nabije toekomst te gaan toepassen. Vooralsnog lijkt het op grote schaal inzetten van robotica en domotica echter nog een te grote investering. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het marktonderzoek Outsourcing van IT in de Zorg 2017 dat managementadviesbureau Quint Wellington Redwood uitvoerde.

 

Robotica & domotica voor toepassingen in de zorg zijn sterk in opkomst. Uit de ruim 30 interviews met IT-beslissers blijkt dat deze technologieën in nog geen van de organisaties volledig zijn ingezet. IT-beslissers geven weliswaar aan in te zien welke waarde ze kunnen brengen, maar veelal werd er nog in toekomstige termen over gesproken. Enkele zorginstellingen gaven aan op verschillende afdelingen begonnen te zijn met het inzetten van zogenoemde zora-robots en tiny-robots. Ook wordt er al gesproken over robots die administratieve taken kunnen overnemen.

 

Er is een duidelijk verschil in de wijze waarop ‘Care’ en ‘Cure’ mogelijke toepassingen van robotica & domotica in hun domein zien. Binnen Care is men vooral aan het experimenteren of bevinden de beide technologieën zich nog in de testfase. Binnen Cure is er nog weinig ruimte voor op dit moment. Deze onderzoeksbevinding spoort ook met de hypothese dat er in de Care meer repeterende handelingen met een minder dynamisch cliëntenbestand plaatsvinden. Robots zijn in dat geval wellicht iets eenvoudiger effectief in te zetten. In zowel Cure- als Care-organisaties is er een even groot percentage (14%) dat nog geen interesse heeft om robotica in te zetten.

 

Angelique Boekee, Client Director Health & Life Sciences bij Quint, over het onderzoek: “De technologische ontwikkelingen op het gebied van e-health, apps, domotica en robotica gaan snel. De geïnterviewden geven aan dat een toekomst zonder robotica & domotica niet meer denkbaar is.”

 

Outsourcing
De zorgmarkt kent verder een ambitieuze houding ten opzichte van outsourcing. Waar vorig jaar nog 61% van de organisaties meer wilde gaan outsourcen is dit in 2017 naar 71% gestegen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het toegenomen vertrouwen ten aanzien van outsourcen.

Gevraagd is ook naar de reden om wel of niet diensten af te nemen in de public cloud. De meningen zijn verdeeld. Sommige organisaties gaven expliciet aan niet in de public cloud te willen werken, andere stonden er veel positiever tegenover. In vergelijking met vorig jaar lijkt het vertrouwen in de veiligheid van diensten van leveranciers te zijn toegenomen. De onderzoekers constateren echter wel dat men zich nog steeds zorgen maakt over de locatie van de data.

 

Aanbevelingen
De onderzoekers komen ook met enkele aanbevelingen: zorg ervoor dat outsourcing past in een breder, strategisch kader. Maak gebruik van beschikbare kennis en ervaring buiten de eigen organisatie. Beschouw cloud als een middel en niet als doel. Onderzoek waar een cloudoplossing waarde toevoegt, bijvoorbeeld middels een ‘cloud readyness assessment’.

 

Het onderzoek
Het jaarlijkse onderzoek van Quint richt zich op de trends en ontwikkelingen rondom outsourcing van IT, digitale transformatie, robotisering, domotica en cloud bij zorgorganisaties, zowel in de ‘Care’ als de ‘Cure’. De resultaten van het onderzoek geven het meest complete beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse zorgsector. Het onderzoek geeft antwoorden op vragen zoals:

  • Waarom besteden zorginstellingen IT uit?
  • Verwacht men in de toekomst meer of minder IT te gaan uitbesteden?
  • Hoe tevreden is men over de huidige IT-partner?
  • In hoeverre is men bezig met technologische oplossingen, waaronder robotica en domotica

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op: https://www.quintgroup.com/nl/markten/zorg/marktonderzoek-outsourcing-in-de-zorg

 

Over Quint Wellington Redwood
Quint Wellington Redwood (kortweg Quint) is een toonaangevend, onafhankelijk managementadviesbureau. Sinds 1992 legt Quint zich volledig toe op het oplossen van business- en IT-gerelateerde organisatievraagstukken, om daarmee de performance en competentie van IT te verbeteren. De dienstverlening is grensoverschrijdend en strekt zich uit over vier continenten. Quint ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en operationaliseren van hun digitale strategie en richt zich in het bijzonder op lean, agile en devops transformaties, sourcingsadvies, governance en service- en informatiemanagement. Kijk voor meer informatie op www.quintgroup.com/nl.

Foto: Zora robot