Saskia Baas is per 1 december 2015 de directeur-bestuurder van het Havenziekenhuis in Rotterdam.
In haar nieuwe rol zal zij het profiel van het Havenziekenhuis verder aanscherpen. Ook zal zij vorm geven aan de intensivering van de samenwerking tussen het Erasmus MC en het Havenziekenhuis.
Saskia Baas (50) heeft brede ervaring in de ziekenhuiswereld en werkt sinds 2012 bij het Erasmus MC. Zij was directeur van het Erasmus MC–Sophia en is sinds 2013 directeur van het Thema Diagnostiek en Advies. Daarvoor was zij lange tijd werkzaam in de bankwereld.
De Medische Staf, het Management Team, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad adviseerden unaniem positief op het voorstel van de Raad van Commissarissen voor de benoeming van Saskia Baas.
Hans Vervat, voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Havenziekenhuis, is zeer tevreden. ‘In Saskia Baas hebben we een goede opvolger gevonden voor Cor Calis. Saskia is een verbinder met visie en daadkracht. De Raad van Commissarissen streeft naar continuïteit in bedrijfsvoering, sfeer en cultuur van het Havenziekenhuis. De benoeming van Saskia Baas past daar helemaal in. We hebben er alle vertrouwen in dat zij, samen met alle medewerkers van het ziekenhuis, verder kan bouwen aan een goed ziekenhuis dat uitstekende zorg met persoonlijke aandacht levert voor de patiënt.’
Bron: Havenziekenhuis