Erasmus MC - foto van een kunstmatige hartklep
Hartklep-implantaat

Het Erasmus MC gaat meer producten voor de ok scannen en verbetert daarmee het voorraadbeheer. De verandering is een verdere uitrol van een succesvolle pilot met implantaten voor de oogchirurgie. Het nieuwe Medscansysteem dringt de administratielast terug, vergroot de efficiency en levert ook nog winst op voor milieu en portemonnee.

Het voordeel ten opzichte van de huidige scanning via een badges-systeem is dat de informatie op artikelniveau verwerkt wordt. Het aantal fysieke controles om producten te tellen en te checken op houdbaarheidsdatum verstrijkt gaat daardoor aanzienlijk omlaag: van dagelijks naar maandelijks.

Uitrol

De pilot in 2021 was gericht op het implantaten voor de oogchirurgie. Deze zomer wordt dat uitgebreid naar alle implantaten van alle specialismen die de ok’s gebruiken die binnen het project vallen. Dat is het merendeel van de ok’s van het EMC. Projectleider Linda van den Hoven stelt dat de koppeling van het Medscansysteem (dat zijn data ophaalt uit GS1 Data Source) met HiX een basisvoorwaarde is voor de uitrol. “We willen dit eerst klaar hebben voor we uitrollen naar de andere specialismen. Dan hoeven de OK-medewerkers die scannen, dit slechts in één omgeving te doen.”

Na de uitrol van juli en augustus 2022 beziet het Erasmus MC de verdere stappen. Van den Hoven verklaart de keuze voor implantaten als start: “Sowieso alles dat de patiënt in gaat omdat dit toch al merendeels in wet- en regelgeving zoals het Landelijk Implantaten Register en de Medical Device Regulation verankerd wordt.”

Eenheid van barcodes

De uitdagingen die er nog liggen zijn oplosbaar, zo stelt Van den Hoven. Zo moet er nog gewerkt worden aan de eenheid van barcodes en de daarachter liggende informatie. Alle barcodes moeten minimaal een lotnummer, een serienummer en een houdbaarheidsdatum bevatten om het Medscansysteem optimaal te kunnen benutten. Het Erasmus MC vertrouwt erop dat dat zal lukken; de toeleveranciers hebben er immers zelf ook belang bij dat hun producten compatibel zijn met het verwerkingssysteem van hun klanten.