PGO-gebruik - graphic van persoon met PGO op smartphone

Ziekenhuizen in het VIPP 5-programma krijgen meer tijd om te voldoen aan de subsidie-eis om patiënten een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) te laten gebruiken. De deadline voor het aantonen van het PGO-gebruik (5 procent van de patiënten in 30 dagen) was 30 september 2022. Dat is uitgesteld naar 2023; een exacte datum volgt nog. De deadline voor technische realisatie blijft wel gehandhaafd op 30 september.

De VIPP-regeling bestaat uit vier modules. Module 1 heeft als eindterm dat de instelling digitaal gegevens beschikbaar kan stellen aan de PGO van de patiënt. Meerdere VIPP 5-deelnemers hebben gevraagd om dat uitstel bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Dat verzoek is dus gehonoreerd. Grond voor het verzoek was dat de PGO nog niet optimaal functioneert. Zowel technisch als inhoudelijk ondervonden ziekenhuispatiënten nog te veel problemen.

Nog niet haalbaar

De ziekenhuizen geven aan dat het onder die omstandigheden niet goed haalbaar is om tijdig voldoende patiënten te winnen voor PGO-gebruik. De instellingen die de oorspronkelijke deadline niet halen dreigden hun VIPP5-subsidie te moeten terugbetalen. Dat gaat om € 225.000 voor UMC’s en € 190.000 voor andere ziekenhuizen. Die dreiging is nu dus van tafel.

Aanpassing

Bij module 1 zal voor het IT-assessment het toetsen van de 5 %-eis worden losgekoppeld van het aansluiten bij MedMij. De technische realisatie van module 1 moet wel op 30 september gereed zijn. Deelnemende ziekenhuizen die ook daarmee problemen voorzien kunnen met een aparte aanvraag uitstel vragen.