Het overgrote deel van de medewerkers binnen een zorginstelling werkt nog met fysieke patiëntendossiers. Uit onderzoek van AFAS Software onder 158 zorgprofessionals blijkt namelijk dat ruim 63 procent geen gebruik maakt van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Ook opmerkelijk is dat slechts 41 procent van de professionals in de zorg gebruik maakt van de branchegerichte bedrijfssoftware, zogeheten Enterprise Resource Planning (ERP).

 
Dat bijna twee derde van de medewerkers in de zorg niet met een EPD werkt is, in een branche die voorop loopt in technologische ontwikkelingen, bijzonder te noemen. “Patiënteninformatie moet altijd correct zijn, zeker als het om mensenlevens gaat”, stelt Bas van der Veldt, CEO van AFAS Software. “Goede registratie is daarbij van wezenlijk belang, zeker als er wordt gewerkt met meerdere professionals per patiënt. Maar ook voor gegevensoverdracht tussen zorginstellingen onderling is het essentieel dat informatie van patiënten zo vlekkeloos en veilig mogelijk wordt overgedragen.”
Bezuinigen en automatiseren
De bezuinigen die Rutte III doorvoert zijn vooral voor de zorg een zware dobber. Zorginstellingen zijn gebonden aan uitgave plafonds, waardoor ze lagere kwaliteit van zorg kunnen leveren of minder zorg kunnen bieden. “De bezuinigingen gaan ten koste van de efficiëntie en de inzetbaarheid van personeel”, aldus Van der Veldt. “Dit betekent dat hen dingen uit handen genomen moet worden, zodat ze zich op patiënten kunnen focussen en niet met de ‘rand praktijken’ bezig hoeven te zijn. Processen automatiseren, door middel van ERP en EPD, is één van die dingen die ervoor zorgt dat er meer gedaan kan worden met minder mensen.”
 
Koppelen van systemen
Uit het onderzoek blijkt ook dat 46 procent van de respondenten denkt dat er geen actieve koppeling bestaat tussen ERP en een EPD. Om de bedrijfsvoering zo goed mogelijk te stroomlijnen is het verstandig om systemen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Dit geldt niet alleen voor instellingen die niet met ERP of EPD werken, maar zeker ook voor instellingen die dat wél doen. “In het kader van efficiëntie en precisie valt veel te winnen door systemen aan elkaar te koppelen”, zegt Van der Velt. “Totaaloplossingen zijn dan ook ideaal.”
Lees hier meer over hoe EPD en ERP elkaar versterkt.
Bron: Afas software