Een gelegenheidsteam van SchubergPhilis en Many2More heeft de eerste Europese MS Hackathon gewonnen met hun app Neurokeys. Ze bedachten een app waarmee het toetsenbord van een smartphone een intelligent toetsenbord wordt, en zo een indicator van een naderende terugval. Met deze overwinning winnen zij een cheque van €3.000 en speciaal samengesteld Accelerator Programma ter waarde van € 100.000 om Neurokeys te implementeren.

De MS Hackathon is een initiatief van Mobile Doctors van zorgdienstverlener VvAA en fondsenwerver MoveS, in samenwerking met een groot aantal partners zoals PwC, VUmc en IBM. Verdeeld over twintig teams sloten ruim honderdvijftig artsen, hackers, programmeurs, mensen met MS en creatieven zich afgelopen weekend meer dan 36 uur op in Amsterdam, om artsen en onderzoekers nieuwe inzichten in MS te kunnen geven en het leven voor patiënten makkelijker te maken.

Neurokeys
Neurokeys is een app die het bestaande toetsenbord van een smartphone vervangt door een intelligent toetsenbord dat er precies hetzelfde uitziet. Als gebruiker merk je geen verschil. Juíst voor mensen met MS van wezenlijk belang. Op de achtergrond verzamelt de app onder andere gegevens over hoe snel er wordt getypt, hoe lang er op de toetsen wordt gedrukt en hoe vaak de delete en backspacetoets wordt gebruikt. Uit onderzoek is gebleken dat oog-hand-coördinatie een goede indicator is voor een terugval bij zenuwaandoeningen. De Neurokeys app registreert dit zonder dat de gebruiker met MS ook maar iets hoeft te doen. “Eindelijk een excuus om op mijn telefoon te zitten, want dan meet ik mijn vermoeidheid”, aldus Thomas Sanders (die zelf MS heeft) van MoveS en co-voorzitter van de jury. Niet alleen mensen met MS zijn gebaat bij de app, ook arts/onderzoekers winnen er bij: aan ‘de achterkant’ levert Neurokeys onderzoekers een permanente stroom aan indicatieve data van de status van mensen met MS: een smartphone wordt tenslotte vele malen per dag geraadpleegd.

Concrete toepassing in de praktijk
Het Neurokeys team presenteerde een werkend prototype. Herman van Hemsbergen, namens de jury: “Wat wij heel krachtig vonden aan Neurokeys is de schaalbaarheid en de eenvoud, het gemak waarmee de app is in zetten wanneer het team deze echt geïmplementeerd krijgt.” Hiervoor krijgt het team van SchubergPhilis en Many2More nu de fondsen en de steun. Ze wonnen € 3000, een accelerator programma van een jaar bij IBM en 200 adviesuren van PwC.

Meer apps, websites en wearables
De MS Hackathon leverde meer op, zoals Mijn Kwik van team Orikami: een app die vermoeidheid kan zien in de ogen van een MS-patiënt, geïnspireerd op gesprekken met de partners van mensen met MS. Vanuit het VUmc werd aangeboden samen te kijken of er aangesloten kan worden op lopend onderzoek. Of neem de Vacations Maps, bedacht ontworpen door het team van Technasium Schaersvoorde, een middelbare school (!), bedoeld om mensen met MS een zo onbezorgd mogelijke vakantie te bezorgen. Op de website kunnen zij invoeren bij welke omgevingsfactoren zij het minste last van hun aandoening hebben (dit kan per persoon verschillen) en waar en wanneer zij op vakantie zouden willen. En zo de meest ideale vakantieplaats en tijd vaststellen. Ook dit traject wordt voortgezet: het team is reeds benaderd door partijen die samen met hen het idee nader willen uitwerken..

Diversity trumps ability
“Zorgvernieuwers met verschillende achtergronden samenbrengen, zodat ze elkaar inspireren om zo de zorg te verbeteren, dat is waar wij voor gaan. Precies het doel van deze hackathon: alleen door kennis en energie vanuit verschillende hoeken te bundelen, juist ook kennis van buiten de zorg, kunnen we iets ongrijpbaars als MS beter leren begrijpen en het leven van mensen met MS een beetje makkelijker maken”, licht Richard Faas van VvAA, verantwoordelijk voor Mobile Doctors, toe. “We hadden kunstenaars, artsen, hackers, designers, consultants én mensen met MS in de teams. Juist de directe samenwerking met de mensen met MS, in de teams én via MSWeb maakte een heleboel energie los. Diversity trumps ability. Wat mij betreft gaan er meerdere hackathons volgen!”

Bron: VVAA