Het Nederlandse MedGezel heeft een prestigieuze internationale prijs gewonnen: De Social Grow Sessions Award 2018. Oprichtster Giliam Kuijpers mocht de prijs gisteren in ontvangst nemen nadat de jury 38 plannen voor nieuwe sociale ondernemingen had beoordeeld. Aan de prijs is een geldbedrag van € 10.000,- verbonden. De Social Grow Award werd mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Social Enterprise.nl, Social Enterprise.nl, Social Innovatie Fabriek en Johnson & Johnson. 

MedGezel wil de eerste sociale onderneming in Nederland worden die patiënten laat begeleiden door de artsen van de toekomst in de rol van medisch coach. MedGezel stelt de patiënt en de menselijke maat (weer) centraal in het zorgproces door de patiënt een onafhankelijke en deskundige gids aan te bieden tijdens “the patient journey”. Deze gidsen zijn de artsen van morgen. De medisch coaches gaan met de patiënt mee naar een consult bij de arts. De medisch coaches staan naast de patiënt, begrijpen de patiënt, overzien (de risico’s van) het zorgproces, kijken met een holistische blik naar de patiënt en kunnen daarover met de patiënt in begrijpelijke taal communiceren. De patiënt krijgt na afloop een overzichtelijke rapportage. Dit innovatieve zorgconcept heeft op meerdere niveaus positieve effecten en een grote maatschappelijke meerwaarde. Winst voor de individuele patiënt, winst voor de public health, winst voor de arts-patiënt relatie en winst voor de geneeskunde opleiding.

Toekomstgerichte zorg.

Het zorgconcept van MedGezel sluit volledig aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en is toekomstgericht. Niet alleen krijgen de burgers steeds meer behoefte aan inzicht in hun eigen gezondheidssituatie ook de snelle digitalisering van de zorg met de opmars van eHealth vraagt om innovatieve zorgconcepten die vooruitlopen op deze ontwikkelingen. Tevens zullen deze ontwikkelingen in het zorglandschap andere vaardigheden vragen van de (toekomstige) artsen. De politiek is inmiddels overtuigd van nut en noodzaak van een dergelijke medisch coach. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om de mogelijkheden van een zorgbuddy binnen de curatieve zorg te onderzoeken en de toekomstvisie van de Patiëntenfederatie Nederland sluit hier volledig op aan. “Kwaliteit van leven voor iedereen, dat is de belangrijkste pijler van de gezondheidszorg in 2030. De zorgverlener is geen beslisser maar meer een coach die oog heeft voor mijn behoeften en rekening houdt met mijn situatie en gezondheidsvaardigheden. Ik heb zelf de regie over mijn reis naar een betekenisvol leven en erken mijn eigen verantwoordelijk daarin.””

Mooie start

Giliam Kuijpers die haar baan als kinderarts opgaf om MedGezel te kunnen realiseren is trots op de Award, een beloning voor bijna twee jaar voorbereiding met onder andere 70 opgeleide artsen van de toekomst. “Ik ben er heel blij mee, want ik geloof ontzettend in MedGezel en met mij vele anderen zoals artsen, zorgverzekeraars en medische wetenschappers. We werken al samen met partners zoals Studentaanhuis.nl voor de hele back office, Vrest voor beveiligde documenten en De Geneeskunde student. We gaan volle kracht vooruit en willen zo snel mogelijk in heel Nederland patiënten gaan begeleiden en we kunnen nu al in en rond een aantal steden aan de slag.”