In ‘Verwarde personen zijn het problemen niet’ van journalist Piet-Hein Peeters wordt helder waar deze blijvende stijging vandaan komt.

De ambitie van ggz, ministerie van VWS en zorgverzekeraars om mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen zelfstandig te laten wonen, wordt gefrustreerd door een beroerde uitvoering in de praktijk. Zo erkent GGZ Nederland-directeur Paul van Rooij in het boek van Piet-Hein Peeters dat er ‘enorm veel druk op de beddenreductie is gelegd’ en dat de opbouw van zorg aan huis ‘maar mondjesmaat is gebeurd’.
Hoogleraar Philippe Delespaul stelt vast dat wanneer mensen die thuis wonen om hulp vragen, ze niet worden opgenomen ‘omdat ze hun hulpvraag nog zelfstandig kunnen verwoorden’. Hij zegt: ‘Dus we laten die mens een paar weken in de steek en komen dan weer terug. Dat is de zorg die we nu geven’. Psychiater Remmers van Veldhuizen, grondlegger van de huidige ambulante ggz, meent dat ‘doorschuiven van patiënten naar wijkteam of huisarts een grove onderschatting is van de problemen van deze mensen’.
In ’Verwarde personen zijn het probleem niet’ komen niet alleen relevante bestuurders en deskundigen aan het woord, maar wordt aan de hand van de casus ’Nijmegen’ ook duidelijk hoe verschillend de betrokken lokale partijen hun verantwoordelijkheid voor de zorg voor deze groep zeer kwetsbare mensen zien. Peeters trekt uiteindelijk de conclusie dat veel mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen tussen wal en schip vallen, terwijl juist deze groep niet uit de beste zwemmers bestaat.
Piet-Hein Peeters is hoofdredacteur van het maandblad Zorg+Welzijn. Hij publiceerde in 2012 met Cindy Cloïn ’Onder het mom van zelfredzaamheid’ en in 2013 met Jasper Loots ’De gemeenteraad heeft geen toekomst’.
Eerste reacties van lezers:  
‘Mooi boekje. Waardevolle rondgang langs deskundigen. Leest door journalistieke manier van schrijven lekker weg’  – Bert Stavenuiter, directeur Ypsilon, vereniging voor familieleden en naasten van mensen met schizofrenie en een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose
‘Het boek plaatst de verschillende aspecten van dit onderwerp mooi in perspectief’  – Edwin ten Holte, bestuurder RIBW Nijmegen & Rivierenland  
‘Een nuttig en prettig geschreven document. Potentiële katalysator in een urgent debat’  – Hans Boutellier, algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut