De gunstige vrijwillige vertrekregeling bij Van Neynsel inʾs-Hertogenbosch is een groot succes. Meer personeelsleden dan verwacht maken er gebruik van.
Een verdere reorganisatie is overbodig. Gedwongen ontslagen worden voorkomen.
Van Neynsel kondigde begin oktober aan dat het personeelsbestand moet worden afgebouwd. Nu blijkt dat de vrijwillige vertrekstimuleringsregeling voldoende is om de gestelde doelen te halen.
Van Neynsel neemt nog dit jaar haar verantwoordelijkheid om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Om dreigende boventalligheid en mogelijk gedwongen ontslag te voorkomen, is er gedurende zes weken een vrijwillige vertrekstimuleringsregeling opengesteld. De vertrekstimuleringsregeling heeft ertoe geleid dat voldoende medewerkers afscheid hebben genomen van de organisatie. Hiermee is de noodzakelijke personeelsreductie van ongeveer 10 procent gerealiseerd.
Interim-bestuurder Jack Jansen is blij dat gedwongen ontslagen niet nodig zijn en dat deze positieve ontwikkeling de gewenste rust in de organisatie terugbrengt. Jansen: “De storm is doorstaan. Maar uiteraard spijt het ons dat we afscheid moeten nemen van bijna eentiende van ons personeel. En we realiseren ons goed dat ook een vrijwillig vertrek voor henzelf en hun familie niet altijd even makkelijk is.”
Bron: Van Neynsel