De prijs voor het meest inspirerende samenwerkingsverband is voor het onderzoek naar een nieuw middenrif voor kinderen met een congenitale hernia diafragmatica (CHD). Frank Meijer, medeoprichter van Platform CHD en onderzoeker dr. Sanne Botden van het Radboudumc kregen de Medische Inspirator uitgereikt door juryvoorzitter Elizabeth Vroom.
Patiëntenperspectief voorop
De jury vond het project van Meijer en Botden een inspirerende samenwerking omdat de urgentie vanuit patiëntenperspectief evident is en wordt vertaald in de opzet van het onderzoek. Ook het publiek vond het project zeer aansprekend. Het kreeg op Facebook 60% van de stemmen. Het onderzoek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een afbreekbare patch, waardoor er een nieuw middenrif groeit. Dit voorkomt veel complicaties die de huidige synthetische patch met zich mee brengt.
De Medische Inspirator
De Medische Inspirator is een prijs ter waarde van € 50.000. Hij is bestemd voor een samenwerkingsverband van patiënten en een onderzoeker en bij voorkeur ook een zorgverlener en/of een bedrijf dat het beste projectplan heeft voor de ontwikkeling van een medisch product. De focus ligt daarbij op de behoefte van de patiënten. Thema van dit jaar was Regeneratieve Geneeskunde (weefselgeneratie en gentherapie). De prijs komt vanuit het ZonMw programma Medische Producten Nieuw en Nodig.
De deelnemers
Naast het winnende project waren ‘enzymtherapie voor dwarslaesiepatiënten’ en ‘genetische therapie voor erfelijke dementie’ de andere deelnemers. Omdat ook deze 2 projecten van groot belang zijn, krijgen deze patiënten en onderzoekers het komende halfjaar ondersteuning van ZonMw bij het vinden van financiële middelen om ook deze onderzoeken mogelijk te maken.
De stemming
Een vakjury heeft de kwaliteit van de ingediende projecten beoordeeld en de top-3 gekozen. Om de winnaar te bepalen werd er gestemd door een jury onder leiding van Elizabeth Vroom van het Duchenne Parent Project en door het publiek via de Facebookpagina Patiënt zoekt Onderzoeker. Beide uitslagen telden voor 50%. Door het publiek werden ruim 19000 stemmen uitgebracht.
Bron: ZonMW