STIP opleidingen organiseert 31 maart het derde symposium Luchtbeheersing Operatiekamers gericht op vragen die leven in het veld.  Aangezien de WIP- richtlijn, de RL7 en het IGZ toetsingskader veel discussies oproept, staat STIP uitgebreid stil bij de implementatie van de maatregelen in bestaande operatiekamers en in de nieuwbouw.

Wat betekent dit in de praktijk, welke plannen worden gemaakt en hoe wordt het IGZ toetsingskader gehanteerd?

Vanuit verschillende disciplines wordt gekeken wat de effecten zijn van de WIP richtlijn en de VCCN RL 7. Standpunten worden onderbouwd en kritiekpunten worden aangedragen. In de ochtend wordt vanuit een hoger abstractieniveau de stand van zaken toegelicht. Aan het eind van de ochtend vraagt de manager operatiekamers zich af hoe te handelen en welke oplossingen haar organisatie bedacht hebben.

De ochtend wordt afgesloten met een paneldiscussie met experts en deelnemers uit de zaal ! In de middag worden praktische zaken ter optimalisatie van de bestaande operatiekamers en bij nieuwbouw toegelicht. Tot slot komt de monitoring van de schoonmaak aan de orde.

Meer informatie

Bron: STIP