De samenleving verwacht, dat zorginstellingen omschakelen naar vraaggericht denken. Cliënten, patiënten of bewoners willen persoonlijke zorg op maat, zowel aan de intra- als extramurale zorgkant. Aan de hand van het thema ´de patiënt als partner´ geven Zorgtotaal en Zorg & ICT u handvatten om u op weg te helpen. Regel uw gratis toegang en kom 14, 15 of 16 maart naar de Jaarbeurs

De uitdagingen

Over de zorg is overal, al jaren discussie en de meningen lopen ver uiteen. Want de uitdagingen zijn groot. Denk maar aan de gevolgen van uitgevoerde decentralisaties. Of hoe realiseer je als zorginstelling (ICT-)innovaties? En wat zijn voorwaarden om te komen tot meer mensgerichte zorg? Door dit soort vraagstukken groeit de behoefte naar kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen.

Hét zorgplatform Zorgtotaal en Zorg & ICT

Juist op Zorgtotaal en Zorg & ICT draait het drie dagen lang om kennisdelen en ervaringen uitwisselen. Er is een zeer uitgebreid programma voor iedereen die werkzaam is in de zorg. Natuurlijk voor de zorguitvoerenden. Maar ook voor de bestuurder, de afdeling facilitair, de projectleider, de inkoper en de gastvrijheidsmedewerker. U samen zorgt ervoor, dat een complex systeem van samenwerken functioneert.

Zorg & ICT

Bij Zorg & ICT ligt de focus op mensgerichte zorginnovatie. Hoe kiest u de juiste zorgtechnologie om van een aanbodgerichte- tot een vraaggerichte zorg te komen? Met andere woorden aanbod op maat. Aanbieders in combinatie met het inhoudelijk programma helpen bezoekers met specifieke ICT-vraagstukken op weg in de transformatie naar vraaggerichte zorg.

Zorgtotaal is meer dan producten

Op de beursvloer ritselt het van het nieuws. Exposanten brengen zoveel mogelijk assortiment mee, tonen doorontwikkelingen en noviteiten. Vak- en brancheorganisatie verzorgen congressen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Er zijn maar liefst zeven theaters, met presentaties gericht op de zeer uiteenlopende disciplines binnen de zorg.  En overal zijn activiteiten en themapleinen. Het programma van Zorgtotaal is ingedeeld rond:

  • Gastvrijheid, keuzevrijheid en beleving
  • Voeding en hospitality
  • Patiënt- en cliëntgerichte zorg (medisch en hulpmiddelen)
  • (Gezonde) omgeving
  • Patiëntmobiliteit
  • (Gezond) werken en zorginstellingen

Kom naar Utrecht

Zorgtotaal 2017 en Zorg & ICT is van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 maart 2017 van 09.30 – 16.30 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. Regel via deze link uw gratis toegang.