Streekziekenhuis Koningin Beatrix  en Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem) zijn in gesprek over een verregaande vorm van samenwerking.
Door samen te werken willen beide ziekenhuizen hoogwaardige ziekenhuiszorg in de Achterhoek op beide locaties waarborgen en deze verder verbeteren.
Beide ziekenhuizen hebben te maken met toenemende kwaliteitseisen, een grotere zorgvraag en nieuwe technologische mogelijkheden. De schaalgrootte van beide ziekenhuizen maakt het waarschijnlijk lastig om op termijn voor alle specialismen ‘goede zorg dichtbij’ te garanderen. Door samen te werken ontstaat een sterke ziekenhuisorganisatie in de Achterhoek en kan dat wel.
Uitgangspunt is dat er in de Achterhoek twee volwaardige ziekenhuizen blijven bestaan. Beide ziekenhuizen leveren alle benodigde basiszorg en behandeling, waaronder geboortezorg, spoedeisende hulp en Intensive Care. De bestaande hechte samenwerking met de zorgpartners in de regio, zoals huisartsen en verpleeghuizen, wordt versterkt.  Voor de  complexe zorgvragen blijft de huidige samenwerking  met gespecialiseerde ziekenhuizen  buiten de regio in tact.
Draagvlak
Het initiatief tot de recente samenwerking komt van Geert Huisman, bestuurder Slingeland tot 1 juni jl., en Bert Kleinlugtenbeld, bestuurder Beatrix ziekenhuis. Zij hebben de afgelopen maanden verkennende gesprekken gevoerd met diverse interne en externe betrokkenen. De visie van de belanghebbenden was voor hen erg belangrijk, omdat elke stap in de samenwerking voldoende draagvlak nodig heeft. Belangrijk signaal was dat de interne reacties van de medische staven, de ondernemingsraden en cliëntenraden van beide ziekenhuizen positief waren. De beide medische staven hebben inmiddels ook al een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend. De huidige bestuurder van Slingeland, Chrit van Ewijk, neemt het proces naadloos over en zal met Bert Kleinlugtenbeld alle volgende stappen zetten. ‘Ook bij externe partners, zoals collega-zorginstellingen, huisartsen, verloskundigen, zorgverzekeraar Menzis en de betrokken gemeenten, bleek zoveel draagvlak voor onze plannen dat we ze nu concreet gaan maken’, zegt Bert Kleinlugtenbeld. ‘We krijgen vooral veel positieve reacties op ons initiatief en we merken dat partijen ook constructief mee willen denken’, aldus Geert Huisman. ‘Dat sterkt ons in de gedachte dat we op het goede spoor zitten en die route houd ik vol overtuiging aan’, zo meldt Chrit van Ewijk.
Basiszorg in de regio
Leidend principe in alle gesprekken is “goede zorg van twee ziekenhuizen dichtbij”. Chrit van Ewijk daarover: ‘Onze (poli-)klinische voordeuren staan open voor alle zorgvragen. Als we onze gezamenlijke bedrijfsvoering vervolgens op elkaar afstemmen, kunnen we in beide ziekenhuizen efficiënter en effectiever werken. Zo blijven we in staat om ook in de toekomst het brede palet aan goede basiszorg te bieden.’
Beide ziekenhuizen geloven dat regionale samenwerking de sleutel is voor succesvolle zorg in de Achterhoek. Bert Kleinlugtenbeld van het SKB: ‘De vraag naar zorg in de Achterhoek neemt de komende jaren verder toe. Als we de kwaliteit van zorg willen waarborgen en de kosten in de regio in toom willen houden, zullen alle verwijzers en zorgaanbieders nog nauwer moeten gaan samenwerken dan we nu al doen. Voor ziekenhuizen geldt specifiek dat het moeilijk is om solistisch  in te spelen op alle veranderingen. Schaalvergroting biedt meer kansen en maakt ons sterker. Alleen zo is het mogelijk om betaalbare zorg dichtbij de patiënt te blijven aanbieden.’
Ook in 2011 spraken beide ziekenhuizen al eens over samenwerking. ‘Ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau spelen nu een  grote rol om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan’ zegt Chrit van Ewijk van het Slingeland Ziekenhuis. ‘Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit en het aantal medische behandelingen die een ziekenhuis per jaar moet uitvoeren. Deze eisen leggen een steeds groter beslag op de exploitatie en het investeringsbudget. En ook voor de contractering met zorgverzekeraars is het belangrijk om een stevige ziekenhuisorganisatie te hebben.’