COZO 2022 - stockbeeld geld en corona

Het ministerie van VWS start de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO 2022) opnieuw op. De publicatie van de nieuwe subsidieregels is voorzien voor eind juni. Vanaf dat moment kunnen zorgorganisaties weer aanspraak maken op COZO-gelden voor 2022. De regeling voor dit jaar werd in februari opgeschort, vanwege signalen van mogelijk misbruik ervan. Om het risico in te perken gelden nu extra maatregelen.

Minister Helder van Langdurige Zorg heeft inmiddels inzicht in de kwetsbaarheden van COZO voor 2021. Die zijn met de genomen maatregelen te pareren, zodat Helder kon besluiten de regeling opnieuw open te stellen.

De extra maatregelen

In het kader van de toegevoegde maatregelen zullen zorgaanbieders moeten voldoen aan extra waarborgen voor authenticiteit. Bovendien wordt niet direct het gehele bedrag als voorschot uitgekeerd aan zorgaanbieders. Voor detacheerders geldt de eis dat zij lid moeten zijn van een brancheorganisatie en beschikken over een kwaliteitskeurmerk. Ook wordt niet langer een steekproef gehouden bij subsidieaanvragen tot 125.000 euro, maar worden alle aanvragen gecontroleerd. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is gerechtigd om nadere stukken op te vragen en onderzoek te doen bij de aanvrager. Met deze pakket aan maatregelen reduceert minister Helder misbruikrisico’s en verkleint zij de financiële impact van eventueel oneigenlijk gebruik.

Onderzoek naar misbruik van COZO 2021

Naar het vermeende misbruik van de COZO over 2021 loopt onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en het Openbaar Ministerie (OM). Doordat nog niet daadwerkelijk onregelmatigheden zijn vastgesteld, is er ook nog geen sprake van terugvordering van voorschotten.
Het Openbaar Ministerie besluit of de feiten voldoende aanleiding geven tot strafrechtelijk onderzoek. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is gevraagd de signalen nader te onderzoeken, waarbij zij ook oordeelt over interventiemogelijkheden bij zorgaanbieders.

Coronabanen in de zorg

Coronabanen in de zorg zijn tijdelijke banen in de zorg in ondersteunende functies. Door deze coronabanen worden zorgmedewerkers ontlast bij de buitengewoon hoge zorgvraag, uitval van collega’s en overbelasting en inhaalzorg door corona. De subsidieregeling COZO financiert de volledige loonkosten en daarnaast een opslag voor de begeleiding van deze banen. In 2021 werd voor bijna € 84 miljoen aan subsidie verleend vanuit de regeling aan 513 zorgaanbieders voor 7342 coronabanen. Zorgorganisaties kunnen met de verlenging van COZO voor 2022 aanspraak maken op subsidie voor coronabanen voor de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022.

Openstelling COZO 2022

De subsidieregeling wordt opnieuw ingericht met extra maatregelen. Vervolgens wordt de regeling voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk. Zodra dit plaatsgevonden heeft wordt de regeling weer opengesteld en worden eerdere aanvragers van de COZO geïnformeerd door uitvoeringsorganisatie DUS-I.