Op vrijdag 22 april organiseert de BOSK een symposium over ‘Ouder worden met een lichamelijke beperking’ in de Jaarbeurs in Utrecht.

Tijdens dit symposium brengen volwassenen met een beperking of chronische ziekte, zorgprofessionals en beleidsmakers problemen en oplossingen in kaart die nodig zijn in beleid, zorg en ondersteuning.

Ouder worden met een lichamelijke handicap of chronische ziekte gaat niet vanzelf – integendeel. Mensen met een beperking krijgen vaker en eerder dan hun leeftijdsgenoten te maken met pijn, vermoeidheid en ouderdomsklachten. Vaak gaat het om een moeilijk ontwarbare kluwen van medische, financiële, psychosociale en participatieproblemen.

Deze problematiek wordt weinig (h)erkend.

Programma
Dit symposium analyseert en illustreert de problemen van 40-plussers met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Samen laten zij zien wat zij zelf (kunnen) doen om zo gezond en gelukkig mogelijk oud te worden en ze brengen in kaart welke oplossingen nodig zijn in beleid, zorg en ondersteuning.

Met aandacht voor onderzoek naar ouder worden met een beperking, ervaringsverhalen en kennis over de revalidatie voor de doelgroep ouderen met een handicap. Ook aan bod komen: financiële kansen en risico’s in wet- en regelgeving en ‘Wat moet er anders in de Nederlandse gezondheidszorg?’. U kunt hier het volledige programma vinden.

Boekpresentatie
Onderzoek, tips en oplossingen om problemen met ouder worden te verminderen of uit te stellen zijn gebundeld in het boek ‘Dit is wie ik ben’ . Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan staatssecretaris Van Rijn.

Aanmelden
Aanmelding via het registratieformulier. Deelname is kosteloos.

Voor wie
Volwassenen met een aangeboren of vroeg verworven lichamelijke beperking of chronische ziekte, zorgprofessionals en beleidsmakers in gemeentelijke of nationale overheid.

Datum, tijd en plaats
Vrijdag 22 april, 12.30 – 17.00 uur.
Jaarbeurs Utrecht.

Het symposium is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage van VSB Fonds, Fonds NutsOhra, Kansfonds, Fonds Sluyterman van Loo.

Bron: BOSK