Er sterven in Nederland jaarlijks 1250 mensen aan de gevolgen van gediagnostiseerde trombose. Daarnaast blijken jaarlijks nog eens 7000 mensen te sterven aan de gevolgen van een niet tijdig ontdekte longembolie.
Bij een deel van deze mensen had dit voorkomen kunnen worden. Uit onderzoek van the International Society on Thrombosis and Haemostasis blijkt namelijk dat minder dan de helft van de Nederlanders weet wat de symptomen van trombose zijn, of dat trombose te voorkomen is als je op tijd medische hulp zoekt. Om de kennis over trombose te vergroten organiseert de afdeling Vasculaire Geneeskunde van het AMC tijdens Wereld Trombose Dag op 13 oktober om 17 uur een bijeenkomst.
Veneuze trombose is een ernstige aandoening die in Nederland net zo vaak voorkomt als een acuut hartinfarct. Dat betekent dat er ieder jaar 25 duizend Nederlanders met trombose bij komen. Van de mensen die hiervoor worden behandeld, sterft zo’n 10 procent. Daarnaast eist de aandoening levens van mensen bij wie de ziekte niet is opgemerkt. Maar veel Nederlanders blijken nog nooit van veneuze trombose gehoord te hebben.
Bij trombose stolt het bloed op een ongewenste plaats in het lichaam. Soms is stolling nodig, zoals bij een wond om een bloeding te stoppen. Een ongewenst stolsel kan een bloedvat blokkeren en de doorbloeding ernstig hinderen. Ook kan het stolsel losraken. Een bloedstolsel in de aderen, veneuze trombose, kan voorkomen in het been: een trombosebeen. Dat uit zich in roodheid, warmte, zwelling en pijn in het been. Als een stolsel uit het been losraakt en in de bloedvaten van de longen komt ontstaat een longembolie, een ernstige aandoening en potentieel dodelijk. Klachten van longembolieën zijn acute kortademigheid, pijn bij de ademhaling, bloed ophoesten en neiging tot flauwvallen.
Veel mensen weten niet welke risicofactoren een rol spelen bij het ontstaan van trombose. Zwangerschap, kanker, langdurige immobiliteit of operaties zijn situaties waarin het risico op trombose sterk is verhoogd. Slechts één op de vijf Nederlanders weet dat trombose kan worden voorkomen. Hoe? Onder meer door beweging en oefeningen, maar wanneer nodig ook met medicatie.
Tijdens de bijeenkomst in het AMC geeft trombosespecialist prof. dr. Saskia Middeldorp antwoord op vragen als: Wat is trombose? Hoe kun je het herkennen? Wat zijn risicofactoren? Is het te voorkomen? En hoe wordt het behandeld?
Aan bod komen ook de behandeling met nieuwe antistollingsmiddelen, trombose bij kankerpatiënten en het risico op trombose bij zwangere vrouwen. Het symposium is toegankelijk voor journalisten, patiënten en geïnteresseerden.
Meer weten: http://www.vasculaironderzoekamc.nl/nieuws
Aanmelden kan via: wereldtrombosedag@amc.nl
Fotobijschrift: Trombose is te voorkomen als je op tijd medische hulp zoekt.