De overgang van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten werkt (nog) niet. Ruim 400 duizend mensen weten nog steeds niet waar ze volgend jaar aan toe zijn.
Als de zorg voor deze mensen niet tijdig geregeld is, zal hun indicatie ongezien verlengd moeten worden, schrijven Patiëntenfederatie NPCF en andere cliëntenorganisaties in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Die vergadert vandaag en morgen over de veranderingen.
Dat er veel onzekerheid bestaat, blijkt ook uit de honderden meldingen die hierover zijn binnengekomen bij de cliëntenorganisaties. Deze meldingen zijn samengebracht in een Signaalrapport, dat met de brief aan de Kamer is meegestuurd.
Toegang tot zorg onder de maat
Uit de meldingen blijkt dat de toegang tot zorg ook nog onder de maat is. Slechts een deel van de mensen heeft nu een keukentafelgesprek gehad over zijn herindicatie.
Mensen die geen zorgvuldig onderzoek krijgen en/of waar geen passende oplossing voor is, moeten ergens aan de bel kunnen trekken, zodat er toch een snelle en passende oplossing voor hen komt. De organisaties pleiten daarom voor uitbreiding van het huidige Meldpunt Juiste Loket. Zodat deze mensen in ieder geval hier gehoor vinden.
Lees hier de gezamenlijke brief
Bron: NPCF