Op de website van Vektis zijn geactualiseerde en nieuwe open databestanden van de door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten beschikbaar. 
Deze bestanden geven inzicht in de door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten van alle zorgsoorten binnen de Zorgverzekeringswet. Nieuw is dat de open databestanden nu data bevat uit 2011 en 2013 en op gemeenteniveau inzicht geeft.
Eind 2014 publiceerde Vektis in opdracht van zorgverzekeraars een eerste set open data die voor iedereen toegankelijk is: het databestand Zorgverzekeringswet 2012. Dit eerder gepubliceerde databestand is nu geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe bestanden. De bestanden zijn gebaseerd op de vergoede zorgkosten over 2011, 2012 en 2013  die Vektis van de individuele zorgverzekeraars ontvangt en geven inzicht in de betaalde zorgkosten van alle zorgsoorten binnen de Zorgverzekeringswet. Door het delen van de gegevens stellen Vektis en zorgverzekeraars andere partijen in staat om meer kennis en informatie te genereren, met als doel de betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg verder te helpen.
De bestanden zijn onderverdeeld in de verschillende kostenrubrieken binnen de basisverzekering, zoals medisch specialistische zorg, farmacie GGZ, huisartsen, hulpmiddelen, mondzorg (voor kinderen), paramedische zorg en kraamzorg.  Deze zorgkosten zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en de eerste drie cijfers van de postcode of op gemeenteniveau.
Met de bestanden zijn allerlei mogelijke analyses te maken. Bijvoorbeeld het uitsplitsen van alle zorgkosten over alle regio’s in Nederland. Op de informatie website Zorgprisma Publiek geeft Vektis een voorzet van de vertaling van publiek beschikbare data naar heldere informatie.
De bestanden worden op geaggregeerd niveau aangeboden zodat de privacy gewaarborgd is en gegevens niet herleidbaar zijn naar individuele personen, zorgverzekeraars en zorginstellingen. In de bestanden zitten gegevens van in totaal ruim 16,5 miljoen verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet.
Met de open databestanden zetten zorgverzekeraars opnieuw een stap in de transparantie van zorgkosten en beantwoorden hiermee aan de vraag van de Tweede Kamer. Het bestand is kosteloos te downloaden via: www.vektis.nl.
Vektis is het informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg en levert informatie die helpt goede zorg betaalbaar te houden.
Bron: Vektis