De TU Eindhoven heeft onlangs de prijzen uitgereikt voor de beste afstudeerprojecten. De TU/e Final Project Award 2016 (afstudeerscriptie) ging naar Eline van Haaften van de faculteit Biomedische Technologie. Het beste promotieonderzoek was van de hand van Stef van der Elzen, waarvoor hij de TU/e Doctoral Award kreeg. De TU/e Academic Design Award voor het beste PDEng design project ging naar Lok-Cheong Wan.

De TU/e sloot het academische jaar af met de bekendmaking welke studenten en onderzoekers de beste onderzoeken en papers produceerden. Tegelijk wordt ook de Marina van Damme beurs aan een veelbelovende vrouwelijke ingenieur uitgereikt. De TU/e wil met die prijs vrouwelijke ingenieurs die aan de TU/e afgestudeerd en/of gepromoveerd zijn, versterken in hun carrière. Winnares van de Marina van Damme Grant 2016 is Lisanne van Oppen. De aanmoedigingsprijs vanuit het Universiteitsfonds (€ 1000) gaat naar Maaike van den Boomen.

Beste afstudeerscriptie
Volgens het juryrapport draagt Van Haaften’s afstudeerscriptie wezenlijk bij aan de kennis hoe atrose of osteoarthritis zich ontwikkeld. Door haar werk heeft ze de brug geslagen tussen ex vivo (experiment met levend weefsel buiten het lichaam)  en in vivo studies. Ze is erin geslaagd om een in vitro model te ontwikkelen waarin bot en kraakbeen in laboratoriumomstandigheden voldoende lang in leven gehouden worden.

Design Award
De jury voor de Design Award constateert dat in de hele breedte scripties in de afgelopen jaren steeds beter worden. Verder constateren ze dat er toenemende aandacht is voor onderzoek in de Design projecten. Het beste project is getiteld “Feasibility Study on Improved Acetylation Plant Designs” van Iok-Cheong Wan. In zijn onderzoek heeft hij gewerkt aan het ontwerp voor een nieuwe fabriek voor de acetylatie van hout. Dit proces dient ervoor om houtplaten duurzamer en betrouwbaarder te maken.

Beste Proefschrift
De winnende dissertatie van de hand van Stef van der Elzen verdient volgens de jury alle lof. Het proefschrift onder de titel “Interactive Visualization of Dynamic Multivariate Networks” is zowel wetenschappelijk en fundamenteel een uitstekend stuk. Daarnaast meent de jury dat Van der Elzen er uitstekend in geslaagd is om op een begrijpelijke manier de zaken uiteen te zetten en met zeer praktische toepassingen van zijn project is gekomen. Stef van den Elzen heeft in zijn promotieonderzoek een reeks van nieuwe methodes voor het visualiseren van dynamische netwerken en de attributen ervan ontwikkeld. De hoeveelheid gegevens is vaak veel te groot om in een enkel beeld te kunnen worden samengevat. Kenmerkend aan zijn oplossingen is dat interactie centraal staat: de gebruiker wordt uitgenodigd om het netwerk te exploreren en antwoorden op vragen te zoeken.

Meer lezen over de winnende awards?

Final Project Award: https://static.tue.nl/fileadmin/content/universiteit/Academische_plechtigheden/academische_jaarprijzen/2016_Final_Project_Award/Eline_van_Haaften.pdf

Design Project Award: https://static.tue.nl/fileadmin/content/universiteit/Academische_plechtigheden/academische_jaarprijzen/2016_Design_Project_Award/Iok-cheong_Wan.pdf 

Doctoral Project Award

Bron en foto: TU/e