Door de preventieve maatregelen worden ernstige ziekten snel opgespoord en kwetsbare groepen mensen beschermd. Het gaat om preventieve maatregelen zoals het Rijksvaccinatieprogramma, bevolkingsonderzoeken, waaronder borst- en darmkanker, de hielprik bij baby’s, de Jeugdgezondheidszorg en het Nationaal programma Grieppreventie. Ook maakt preventie deel uit van het Zorgverzekeringsbasispakket, zoals stoppen met roken-programma’s en dieetadvisering.
Uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS, uitgevoerd door Panteia, blijkt dat ziektepreventie veel gezondheidswinst  kan opleveren. Op de onderdelen: het voorkomen van ziekte, het beschermen en bevorderen van de gezondheid, het in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen van ziekten en het voorkomen van gezondheidsschade scoort Nederland bovengemiddeld.  Veel mensen nemen deel aan bevolkingsonderzoeken en vaccinatieprogramma’s. Het rapport beveelt aan om te kijken of de besluitvorming over toepassing van nieuwe bevolkingsonderzoeken of vaccinaties sneller zou kunnen. Dit gebeurt nu zorgvuldig maar duurt lang.
Bij dreigende infectieziekten bij mens en dier of antibioticaresistentie reageren verantwoordelijke ministeries VWS en EZ in het algemeen adequaat en werken steeds beter samen. De kwaliteit van de samenstelling van het basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg is goed.
Ondersteund door de conclusies van dit rapport zal het Rijk blijven inzetten op ziektepreventie als belangrijk onderdeel van de publieke gezondheid met als doel om gezondheid van mensen te beschermen en ziekten zoveel mogelijk te voorkomen.