Transplantatiechirurgen uit heel de wereld volgen binnenkort in het Erasmus Skillslab een training hoe door  een kijkoperatie een nier uit te nemen bij een levende donor.
In het Skillslab van het Erasmus MC volgen transplantatiechirurgen uit heel de wereld van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 juni de LIDO* Course, een training waarbij zij leren hoe ze middels een kijkoperatie een nier uitnemen bij een levende donor. Het Erasmus MC is het grootste centrum voor levende donor niertransplantaties van Europa en heeft als enige zo’n trainingsprogramma in huis. Dit jaar is de cursus voor het eerst onderdeel van het officiële opleidingsprogramma van de European Society for Organ Transplantation (ESOT).
Het bijzondere van een nierdonatie bij leven is dat het een nog groter beroep doet op de technische vaardigheden van de chirurg. Degene die de nier afstaat is immers zelf niet ziek en heeft de operatie niet nodig. Het gaat er dus om dat de donor zo min mogelijk risico’s loopt, en dat het herstel zo comfortabel mogelijk is,’’ vertelt transplantatiechirurg dr. Frank Dor, die de Course samen met collega transplantatiechirurg drs. Khe Tran organiseert. ,,Uit onderzoek weten we dat een kijkoperatie de beste resultaten geeft voor het herstel en de kwaliteit van leven voor de donor. In handen van ervaren chirurgen is het een veilige ingreep.
Donatie bij leven heeft de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Een nier van een levende donor gaat twee keer langer mee dan die van een overleden donor. Nierpatiënten die een levende donor tot hun beschikking hebben, kunnen bovendien al worden getransplanteerd voordat zij moeten gaan dialyseren. Ook dat doet de overlevingskansen fors stijgen en verbetert de kwaliteit van leven van de nierpatiënt aanzienlijk.
Veel transplantatiecentra in Europa en daarbuiten hebben inmiddels een programma voor levende donor niertransplantatie met chirurgen die zijn getraind in Rotterdam. Jaarlijks werken er in het Erasmus MC binnen- en buitenlandse chirurgen die zich gedurende enkele jaren toeleggen op de techniek van deze kijkoperaties.
De groep die over twee weken in het Skillslab de LIDO Course volgt, is afkomstig uit Colombia, Filipijnen, Finland, Italië, Polen, Saoedi-Arabië, Nederland, Schotland en Turkije. Behalve tutors uit Rotterdam, zijn er experts uit Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Tsjechië betrokken bij de LIDO Course. De cursisten kunnen hun vaardigheden leren dankzij mensen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap.