De afgelopen zeven weken stond de NU’91 monitor zomerbezetting online. Duidelijk werd dat ook in veel instellingen in deze periode de zorg soms tekort schiet.

Gevraagd werd verpleegkundigen en verzorgenden ongewenste situaties als gevolg van onderbezetting gedurende de vakantieperiode te melden. We ontvingen een honderdtal meldingen, waarvan veruit de meeste vanuit de VVT. Ook dit jaar is weer duidelijk geworden dat in veel instellingen gedurende deze periode de zorg voor de cliënten soms tekort schiet, omdat er te weinig – geschoolde – zorgverleners beschikbaar zijn.
‘Veel flexpools zijn vanwege bezuinigingen opgedoekt. En als er al uitzend- of vakantiekrachten worden ingehuurd, zijn die meestal niet voldoende gekwalificeerd.’
‘Omdat tijdelijke invalkrachten onbekenden zijn voor de bewoners, zorgt hun inzet nogal eens voor onrust op PG-afdelingen. Bovendien is er geen tijd om mensen in te werken. In zo’n situatie kun je geen optimale zorg leveren, laat staan dat beetje extra aandacht geven.’
‘Tweedejaars leerlingen VIG staan tijdens een avonddienst regelmatig alleen op een unit met meer dan twintig somatische oudere cliënten.’
Mogelijke oplossingen
Er worden ook mogelijke oplossingen van het jaarlijks terugkerende bezettingsprobleem gegeven:
– Eis bij onvoldoende geschoold personeel in deze periode een cliëntenstop.
– Plan niet-gekwalificeerde krachten in voor organisatie en begeleiding van een gezellige middag of een uitstapje. Vaste krachten hebben dan meer tijd voor de verpleegkundige en verzorgende taken.
– Leg de verantwoordelijkheid voor de vakantiespreiding niet alleen bij de organisatie, maar ook bij de medewerkers.
NU’91 wilde met de zomermonitor de feiten boven tafel krijgen en dat is gelukt. De volgende stap is zorgen dat werkgevers en politici zich serieus inzetten voor een oplossing.