UMC en SimpleComply starten pilot met verwerking biomedisch afval op locatie

  “De pilot met UMC zou de opmaat kunnen zijn naar het circulair verwerken van biomedisch afval. We zien mogelijkheden om dat op termijn te kunnen realiseren.” Dat zegt Fernando Morales, managing partner van SimpleComply, een Brabants techbedrijf dat onder meer is gespecialiseerd in de verwerking van biomedisch afval. Deze week start SimpleComply een pilot met het Utrechts Medisch Centrum (UMC) om biomedisch afval op locatie te verwerken.

Ziekenhuizen zoeken al langer naar mogelijkheden om biomedisch afval op locatie te verwerken. De verwerking van het afval is kostbaar.

Op locatie

UMC Utrecht is in Nederland het eerste grote, academisch ziekenhuis dat biomedisch afval op locatie gaat verwerken. Het streven is om gedurende de twee maanden durende pilot per maand circa vijf ton besmettelijk laboratoriumafval te behandelen. Dat gebeurt in speciaal daarvoor ontwikkelde machines waarin het afval wordt vermalen en door middel van microgolven volledig wordt gedecontamineerd.

Voor de pilot is een middelgrote variant van de zogenaamde Sterilwave-machines in het UMC geïnstalleerd. De machine kan tot 400 kilo afval per dag verwerken. “Eventueel kan de capaciteit ook opgeschaald worden door een tweede machine te plaatsen of door op een grotere variant uit de Sterilwave-serie over te stappen. Die laatste kan tot 560 kilo per dag verwerken.” De behandeling voldoet aan de strenge, wettelijke eisen die in Nederland worden gesteld aan de verwerking van biomedisch afval.

Nederlandse primeur

UMC heeft met de pilot de Nederlandse primeur, maar in China heeft de lokale verwerking van ziekenhuisafval al een flinke vlucht genomen. Dat komt vooral door de coronacrisis. In februari van dit jaar heeft het Chinese ministerie van volksgezondheid zestien mobiele Sterilwave afvalverwerkingsinstallaties aangeschaft voor ziekenhuizen in de Wuhan-regio. Het afvoeren van de enorme afvalstroom uit de lokale ziekenhuizen was door de lock-down van de regio geen optie meer.

SimpleComply is met verschillende partners in gesprek om het verwerkingsproces verder te ontwikkelen opdat het afval dat afkomstig is uit de Sterilwave machine verwerkt kan worden tot herbruikbare materialen. “In principe is dat mogelijk. Het afval uit de Sterilwave-machine is immers volledig gesteriliseerd”, zegt Morales daarover. “Vanuit veiligheidsoptiek is er dus geen belemmering om het procedé een stap verder te ontwikkelen. De vraag is vooral waar het afval een nieuwe bestemming kan krijgen en hoe we dat proces economisch rendabel krijgen.”

Circulair

De pilot met UMC wordt dit najaar geëvalueerd. “Beide partijen hebben al de ambitie uitgesproken om samen verder te werken aan het circulair maken van het biomedische ziekenhuisafval”, zegt Morales over de samenwerking met UMC. “Andere ziekenhuizen hebben aangegeven dat ze ook belangstelling hebben in de verwerking van biomedisch afval op locatie en uiteindelijk ook het circulair maken van deze afvalstroom.”

Nederlandse zorginstellingen produceren per dag gemiddeld tot een halve kilo biomedisch afval per bed. Voor een gemiddeld grootstedelijk ziekenhuis komt dat, onder normale omstandigheden, neer op ruim een halve ton afval per dag ofwel 200 ton per jaar. Het gaat dan om afval dat infectueuze of potentieel infectueuze materialen of stoffen bevat.

Groeiende afvalstroom

Tijdens de eerste coronagolf, dit voorjaar, is de afvalstroom significant toegenomen. Maar zelfs onder normale omstandigheden groeit de biomedische afvalstroom in Nederland. Daar liggen onder meer demografische ontwikkelingen aan ten grondslag zoals de vergrijzing.

Foto: installatie Sterilwave in UMC Utrecht © Fernando Morales / SimpleComply