Niet minder dan 26 mannen en vrouwen van 100 jaar en ouder ontmoetten elkaar tijdens de Nationale Ouderendag in Ouwehands Dierenpark Rhenen.
Het was een idee van de ouderen zelf, allemaal deelnemers aan het 100-plus onderzoek van het VUmc Alzheimercentrum.
Tijdens deze middag hadden de eeuwelingen tijd om elkaar beter te leren kennen. Wat bindt deze mensen, behalve dat zij allemaal geboren zijn in 1915, of nog eerder? Een van de aanwezigen zei: “Ik ben gewoon nieuwsgierig en ik wil me nuttig maken, daarom ben ik hier en doe ik mee aan het 100-plus onderzoek.”
Natuurlijk werden de 100-plussers bijgepraat over de stand van zaken van het 100-plus onderzoek waar zij aan deelnemen. In een gesprek met Maartje van Weegen vertelde hoofdonderzoekster dr. Henne Holstege dat zij wil achterhalen hoe het mogelijk is zeer oud te worden zonder enkele tekenen van dementie. De kennis over hoe het menselijk lichaam de hersenen tot op zo’n hoge leeftijd gezond kan houden, kan een grote bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe behandelingen tegen dementie.
Het 100-plus onderzoeksteam bezoekt de deelnemers, inmiddels al meer dan 150, aan huis voor een interview en een aantal mondelinge testjes. Daarnaast stelt een deel van de deelnemers na het overlijden hun hersenen ter beschikking aan het onderzoek. Tijdens de huisbezoeken van de onderzoekers bleek dat veel 100-plussers het leuk zouden vinden om hun generatiegenoten te ontmoeten. En zo kwam deze bijeenkomst tot stand.
Kijk voor meer informatie over het onderzoek op www.100plusonderzoek.nl