Het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH) is een samenwerkingsverband tussen het LUMC en negen zorginstellingen. 
Het UNC-ZH heeft tot doel het initiëren, faciliteren en uitvoeren van zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek. 
Probleem- en vraagstelling(en) vanuit de praktijk staan centraal. Het gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek heeft als doel om de kwaliteit van leven van zorgafhankelijke cliënten te verbeteren, de kwaliteit van zorg te verbeteren en een brug te creëren tussen intra- en extramurale zorg.
Kennisoverdracht en uitwisseling expertise
Daarnaast richt het UNC-ZH zich op kennisoverdracht en uitwisseling van expertise tussen de leden van het netwerk, alsook op kennisoverdracht gericht op de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek dat in netwerkverband heeft plaatsgevonden.
Twee onderzoeksthema’s staan centraal in het netwerk, namelijk Geriatrische revalidatie en Kwaliteit van leven bij dementie.

Promotie Monique Caljouw, wetenschappelijk coordinator UNC-ZH
Op 10 februari 2015 is Monique Caljouw, wetenschappelijk coördinator van het UNC-ZH, gepromoveerd tot doctor op het proefschrift: “Prevention of clinical urinary tract infections in vulnerable very old persons”.
Het proefschrift beschrijft de mogelijkheden voor en effecten van preventie van urineweginfecties in kwetsbare oudste ouderen. Het eerste deel onderzoekt de effecten van infecties op het dagelijks functioneren en beschrijft welke kwetsbare oudste ouderen het meest gebaat zijn met preventie. Het tweede deel van het proefschrift beschrijft de resultaten van de CRANBERRY studie. Een dubbelblinde gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie die plaats heeft gevonden in 21 verpleeghuizen van het UNC-ZH. In de CRANBERRY studie zijn de effecten en kosten van het gebruik van cranberry capsules ter preventie van UWI onderzocht.
Het proefschrift is opgenomen in het Leids repositorium. U kunt het bekijken via de volgende link: http://hdl.handle.net/1887/31838
Als u interesse heeft om een papieren exemplaar van het proefschrift te ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen aan de onderzoeker:m.a.a.caljouw@lumc.nl  o.v.v. uw naam, organisatie, postadres.