Scholen zijn sinds dit schooljaar verplicht om pesten aan te pakken. Antipestprogramma’s die scholen kunnen gebruiken zijn echter nog niet goedgekeurd door de overheid.
Onder leiding van ontwikkelingspsycholoog Bram Orobio de Castro van de Universiteit Utrecht gaan wetenschappers de komende jaren de effecten van tien antipestprogramma’s onderzoeken.
Buitensluiten, vernederingen, scheldpartijen: het kan niet, en het mag niet. Toch komt het op scholen nog regelmatig voor. Ongeveer 15% van de basisschoolkinderen is wel eens slachtoffer van pesten. De gevolgen van pesten zijn soms zeer ernstig en langdurig. Niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor pesters. “De gevolgen voor de slachtoffers zijn evident. Maar ook pesters zelf lopen later meer risico op problemen binnen relaties en werk.”
Het is daarom ook voor scholen belangrijk pesten te voorkomen of op een goede manier aan te pakken. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaan wetenschappers van vier Nederlandse universiteiten en het Trimbos-instituut samenwerken om te achterhalen welke tien veelbelovende antipestprogramma’s effectief zijn.
Om te testen of en welke programma’s werken, hebben de onderzoekers de hulp nodig van Nederlandse scholen. Deze week, die bekend staat als de week tegen het pesten, ontvangen alle Nederlandse scholen een brief waarin gevraagd wordt deel te nemen aan het grootschalige onderzoek. Orobio de Castro: “We zoeken 250 schoolklassen voor deelname.” Over twee jaar worden de eerste resultaten van dit onderzoek, dat gefinancierd wordt door NRO, verwacht. “Uiteindelijk zal het onderzoek er aan bijdragen het pesten op Nederlandse scholen zo effectief mogelijk tegen te gaan.”
Op de website watwerkttegenpesten.nl staat meer informatie over het onderzoek. Ook kunnen geïnteresseerde scholen zich hier aanmelden voor deelname. Direct contact is ook mogelijk, per email info@watwerkttegenpesten.nl, of telefonisch 030-2533666.
Persvoorlichting faculteit Sociale Wetenschappen, 030-253 4027, r.a.b.vanveen@uu.nl