Sinds december 2015 werkt VUmc nauw samen met MC Slotervaart op het gebied van kindergeneeskunde, verloskunde en gynaecologie. Per 1 juli 2016 is deze samenwerking verder geformaliseerd en geïntensiveerd.

Vanaf december 2015 konden zwangere vrouwen voor hun bevalling al niet meer terecht bij MC Slotervaart. MC Slotervaart bood voor haar patiënten verloskundige klinische zorg op locatie VUmc door gebruik te maken van de faciliteiten van VUmc. Per 1 juli 2016 is de klinische verloskundige zorg bij MC Slotervaart helemaal verdwenen en is VUmc volledig verantwoordelijk voor het leveren van deze zorg. Een deel van deze zorg zal uitgevoerd worden op locatie MC Slotervaart.

Poliklinische zorg locatie MC Slotervaart
De poliklinische zorg voor zowel kindergeneeskunde, gynaecologie als verloskunde op locatie MC Slotervaart wordt per 1 juli 2016 uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van VUmc. Patiënten worden, op hun gebruikelijke en vertrouwde poli, gezien door een VUmc specialist. Een aantal MC Slotervaart specialisten zijn inmiddels in dienst als specialist bij VUmc.

Er wordt gewerkt vanuit centrale teams die worden aangestuurd door Christianne de Groot (afdelingshoofd verloskunde & gynaecologie VUmc)  en Hans van Goudoever (afdelingshoofd kindergeneeskunde VUmc). De komende periode wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan het leveren van optimale kwaliteit van zorg en zijn er (bij)scholingen gepland om dit te borgen.

Deze ontwikkelingen passen binnen de ambitie om als VUmc een duidelijke regierol te vervullen in de regio op gebied van vrouw- en kind zorg, in de toekomst samen met het AMC.

Bron: VUmc