Het UZ Gent heeft als eerste in de Benelux een nieuwe behandeling voor buikvlieskanker toegepast: ‘Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy’ of PIPAC.
Daarbij wordt via een kijkoperatie chemotherapie onder hoge druk in de buikholte verneveld. Dankzij de nieuwe techniek kan de kanker beter onder controle worden gehouden. ​
Gericht en minder invasief
Gewoonlijk wordt buikvlieskanker behandeld met intraveneuze chemotherapie, maar die biedt meestal weinig soelaas. Afgelopen maand zijn in het UZ Gent voor het eerst twee patiënten met de PIPAC-techniek behandeld door een team o.l.v. gastro-intestinaal chirurgen prof. dr. Wim Ceelen en dr. Wouter Willaert.
De Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy is gerichter dan de klassieke methodes, zegt prof. Ceelen: “Omdat de chemotherapie wordt verneveld, worden alle buikvliesoppervlakken en tumorknobbeltjes beter bereikt en dringen de medicijnen door in de weefsels. Na enkele behandelingen kan de kanker opvallend goed gecontroleerd worden. Bovendien wordt de chemotherapie laparoscopisch toegediend (via kijkoperatie), waardoor de ingreep minder belastend is voor de patiënt.”
Veelbelovende resultaten
De twee patiënten die in het UZ Gent met de nieuwe techniek werden behandeld, maken het goed. Ze konden al na enkele dagen het ziekenhuis verlaten. “De behandeling werd maandenlang voorbereid en bestudeerd en zal nu verder onderzocht worden”, zegt prof. Ceelen. “De resultaten zijn alvast veelbelovend. Ik verwacht dan ook dat de nieuwe techniek in de toekomst tot de vaste behandelingsmethoden voor buikvlieskanker zal behoren. Maar ook de toepassing ervan voor andere kankers moet worden onderzocht.”
Toonaangevend in behandeling buikvlieskanker
Buikvlieskanker ontstaat wanneer kankercellen op de eierstokken, de maag of de darmen zich via de buikholte, lymfe- of bloedvaten verspreiden naar het buikvlies. De uitzaaiingen veroorzaken symptomen zoals vochtophoping in de buik en darmverstopping. Het UZ Gent is toonaangevend in de behandeling van buikvlieskanker en ontvangt patiënten uit binnen- en buitenland. Het ziekenhuis heeft nu als eerste in de Benelux de PIPAC-behandeling toegepast. Die werd recent ontwikkeld aan de Ruhr-Universiteit van Bochem (Duitsland).
Bron: UZ Gent