TU/e werkt aan een verbeterde toepassing van hyperthermie (lokaal verwarmen van tumoren) en een nieuwe MRI-techniek om in beeld te brengen of de behandeling bij longkanker en alvleesklierkanker goed aanslaat.

Onderzoekers van Nederlandse universiteiten kunnen in samenwerking met het bedrijfsleven de komende jaren nieuwe stappen zetten in de strijd tegen kanker. Acht onderzoeksprojecten ontvangen financiering zodat wetenschappers en bedrijven samen kunnen werken aan technische innovaties voor het voorkomen, diagnosticeren en beter behandelen van kanker. TU/e speelt bij twee projecten een belangrijke rol. Het gaat om een verbeterde toepassing van hyperthermie (lokaal verwarmen van tumoren) en een nieuwe MRI-techniek om in beeld te brengen of de behandeling bij longkanker en alvleesklierkanker goed aanslaat.

De projecten ontvangen financiering binnen het onderzoeksprogramma Technology for Oncology II. NWO, KWF Kankerbestrijding en Topsector Life Sciences & Health steken 5,4 miljoen euro in totaal 8 projecten; betrokken bedrijven en organisaties dragen ruim 1,5 miljoen euro bij. Belangrijk in dit programma is de samenwerking tussen onderzoekers uit de oncologische en technische wereld met industriële partners. Deze combinatie moet leiden tot nieuwe doorbraken op het gebied van preventie, diagnostiek, behandeling en kwaliteit van leven voor (toekomstige) patiënten met kanker. De multidisciplinaire consortia hebben alle expertise in huis om de projectresultaten door te ontwikkelen en daadwerkelijk naar de kliniek te brengen.

Hyperthermie

TU/e leidt één van de projecten, waarbij samen met onder meer het Erasmus MC Rotterdam gewerkt wordt aan het verbeteren van de MRI-gestuurde hyperthermie. Bij hyperthermie wordt tumorweefsel verwarmd tot 42-43 graden Celsius), waardoor bestraling en chemotherapie effectiever werken op kankercellen. Voorwaarde voor een effectieve behandeling is dat deze verwarming zo precies mogelijk gebeurt, zodat het omliggende, gezonde weefsel buiten schot blijft.

In dit project, onder leiding van hoogleraar Maurice Heemels, zal daarom gewerkt worden aan nieuwe, zelflerende controletechnieken die, aan de hand van MRI, zeer nauwkeurig de temperatuur op elke plek in de tumor kunnen meten en waar nodig reguleren. Het project ´Verdere verbetering van hyperthermie´ is tevens het eerste project ondersteund door het Center for Care & Cure Technology Eindhoven (C3Te), een center dat door het stimuleren van samenwerkingen tussen de Technische Universiteit Eindhoven, ziekenhuizen en de medische industrie tot duurzame verbeteringen in de gezondheidszorg wil komen.

Nieuwe MRI-techniek

In een ander project gaan onderzoekers aan het UMC Utrecht en de TU Eindhoven aan de slag met een nieuwe MRI-techniek. Het doel is om aan de hand van de groei en metabolisme van de tumor sneller te kunnen vaststellen of behandelingen bij alvleesklierkanker en longkanker aanslaan. Bij deze agressieve, moeilijk te behandelen kankersoorten is het tijdig inzetten van de beste behandeling van levensbelang. Dankzij de betrokkenheid van partijen als Futura, MRCode and Wavetronica kan de techniek op grote schaal beschikbaar komen om de effectiviteit van de behandeling in een vroeg stadium te verbeteren.

Partnership

Technology for Oncology is een zogeheten Partnership-programma. Het uitgangspunt van Partnership-programma’s is een onderzoeksvraag vanuit bedrijven of gezondheidsfondsen, waarvoor wetenschappers aan Nederlandse universiteiten een onderzoeksvoorstel kunnen indienen. Zowel het NWO-domein TTW als Topsector LSH hebben eerder diverse publiek-private samenwerkingsprogramma’s opgezet met gezondheidsfondsen, waaronder de Hartstichting en de Nierstichting. TTW ziet er tijdens de looptijd van het onderzoek bovendien op toe dat wetenschappers en betrokken partners regelmatig bijeenkomen om zo ontwikkelingen en mogelijke toepassing te monitoren.