Het aantal Nederlanders met een oogaandoening (zo’n 1,4 miljoen) neemt de komende jaren o.a. door de vergrijzing fors toe.
In navolging van de World Sight Day op 8 oktober organiseert VUmc daarom op 31 oktober 2015 samen met de Oogvereniging een informatiebijeenkomst met als thema ‘Goed Ziend Ouder Worden?’. Hier kunnen ouderen lezingen van artsen bijwonen over aandoeningen van het ouder wordende oog en wat daaraan te doen valt.
‘Het ouder worden gaat boven een bepaalde leeftijd gepaard met het verminderen van functie,’ aldus drs. Eelco Rietveld, oogarts bij VUmc met als subspecialisme de behandeling van glaucoom. ‘Bij het ouder worden laten de zintuigen het geleidelijk aan wat afweten. Het gehoor wordt minder, de hoge tonen verdwijnen en het oog heeft een leesbril nodig. Daarnaast krijgen ouderen aandoeningen zoals staar, die wel specifiek op oudere leeftijd voorkomen.’
‘Goed Ziend Ouder Worden?’
Op de informatiebijeenkomst Goed Ziend Ouder Worden? zal meer verteld worden over de normale veroudering van het oog, en zullen verschillende oogartsen van VUmc ingaan op leeftijdsgebonden aandoeningen van het oog als staar, netvliesdegeneratie en glaucoom. Ook komt aan de orde wat hieraan gedaan kan worden. Tevens wordt er, o.a. door een arts van het CBR, aandacht besteed aan autorijden met verminderd zicht en hoe om te gaan met verminderd zicht. Professionals van VUmc zijn aanwezig om de oogdruk te meten en instructies te geven over het druppelen van het oog.
Meer informatie en aanmelden
De informatiebijeenkomst Goed Ziend Ouder Worden in VUmc vindt plaats op 31 oktober 2015 van 12.30 uur tot 17.15 uur. De lezingen starten om 13.30 uur. De bijeenkomst is gratis. Aanmelden is noodzakelijk via de website oogdagnh.nl of telefonisch via: 0297 56 37 44.
World Sight Day
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de tweede donderdag van oktober uitgeroepen tot World Sight Day. Blindheid en slechtziendheid zo veel mogelijk voorkomen, dat is het doel van deze jaarlijks terugkerende dag. Het thema voor dit jaar is ‘Eye Care For All’. In veel landen is oogzorg niet zo vanzelfsprekend en toegankelijk als in Nederland, maar ook in ons land kunnen we niet om World Sight Day heen. Iedereen kan problemen krijgen met zijn ogen. Juist in Nederland is er meestal meer aan te doen dan mensen soms denken. Tijdig opsporen en behandelen kan veel problemen met het zien en met het gezichtsveld voorkomen.