“Steeds vaker lopen wij in het Europees Parlement aan tegen zaken die spelen in de zorg, zoals antibioticaresistentie.
De zorg is geen Europese bevoegdheid, maar de EU stimuleert wel de uitwisseling van beste praktijken. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidsbevordering, risicofactoren en ziektebeheer. Verder krijgen wij veel vragen van burgers en ziekenhuizen over de verschillen in aanpak tussen de EU-lidstaten. Een complexe zaak, zeker omdat antibioticaresistentie goed beleid in meerdere sectoren vraagt,” aldus Schreijer-Pierik. Dit vormt dan ook de aanleiding voor het werkbezoek aan beide ziekenhuizen in Enschede en Almelo.
Tijdens het bezoek wordt onder andere aandacht besteed aan de rol van de zorgverzekeraars op het veranderende zorglandschap en de Europese dimensie die hier steeds meer naar de voorgrond schuift. “Soms is het voor patiënten logischer zorg te zoeken net over de grens, de behandeling kan beter passen of het is simpelweg dichterbij. Hier komt Europa om de hoek, dat moet ook de Nederlandse zorgsector zich realiseren,” aldus Schreijer-Pierik. In het oosten van het land is MST het traumacentrum voor een grote (EU-)regio.
Een blijvend punt van aandacht voor Schreijer-Pierik is de groeiende problematiek rondom antibiotica resistentie. “Dit vraagt om een zorgvuldig beleid wat betreft hygiëne in ziekenhuizen. Hierover heeft het Europees Parlement zich begin dit jaar duidelijk uitgesproken. Ik wil nu weten hoe dit in de praktijk eigenlijk wordt uitgevoerd.” Schreijer-Pierik wordt daarom in beide ziekenhuizen hierover door experts bijgepraat. Onder andere over de Da Vinci xi operatierobot in het ZGT. Deze nieuwe operatierobot kan operaties nauwkeuriger uitvoeren, waardoor de kans op infecties afneemt. In MST bekijkt Annie Schreijer-Pierik hoe het nieuwe ziekenhuis volledig is ingericht (bouwkundig, procedureel en logistiek) om de kans op infecties en de verspreiding hiervan maximaal te beheersen.
Bron: ZGT