De samenstelling van de Raad van Toezicht van Gelre ziekenhuizen wordt per 1 augustus 2016 gewijzigd. Sandra Mulder (foto) zal toetreden als nieuw lid. Daarnaast neemt de Raad afscheid van Margriet Meindertsma, Berry van den Hout en Hans Visscher, wegens het verstrijken van de statutaire zittingstermijnen. Met deze veranderingen wordt de Raad van Toezicht teruggebracht van 7 naar 5 leden.

De Raad van Toezicht is erg blij met de komst van Sandra Mulder, die voorheen verantwoordelijk was voor incidententoezicht binnen de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bovendien profiteert zij van jarenlange werkervaring als anesthesioloog en verschillende nevenactiviteiten in de zorg. Sandra Mulder: “Dit heeft mij een brede blik op het zorgveld opgeleverd, wat goed van pas zal komen in mijn nieuwe functie als lid van de Raad van Toezicht.”

Maarten Rook, voorzitter Raad van Toezicht vult aan: “Sandra Mulder is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad van Gelre ziekenhuizen, die de belangen van patiënten en bezoekers van Gelre ziekenhuizen behartigt. Wij waarderen het enorm dat het de Cliëntenraad gelukt is zo’n goede kandidaat voor te dragen.”

Over de Raad van Toezicht
De samenstelling van de Raad van Toezicht is per 1 augustus 2016 als volgt:

M. (Maarten) Rook, voorzitter
S.M. (Sandra) Mulder
P.C.H.M. (Peter) Holland, arts
Mr. M.G.H.A (Marguerite) Soeteman-Reijnen
J. (Hans) Wesselink
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen en op de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis.

Bron: Gelre ziekenhuizen