Wim Sijstermans is benoemd tot lid raad van bestuur bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met ingang van 1 januari 2016 zal hij de portefeuille ICT en Bedrijfsvoering voor zijn rekening nemen.
Minister Edith Schippers (VWS) heeft hem benoemd voor een periode van vier jaar, die tweemaal verlengd kan worden.
Sijstermans (56) was van 2013 tot 2015 Chief Technology Officer Rijk met de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, implementatie en instandhouding van een visie op het technologie-aanbod voor de (generieke) ICT van de Rijksoverheid. In die periode was hij de oprichter en voorzitter van de CTO-Raad. De CTO-Raad is verantwoordelijk voor de keuzes en regievoering op de pro-actieve vernieuwing van het dienstenaanbod voor de (generieke) ICT van de Rijksoverheid. Daarvoor was hij o.a. Chief Information Officer van de Belastingdienst, Schiphol-Group en Sony Nederland en werkzaam bij Shell als Global IT Audit manager. Op dit moment is hij waarnemend directeur bij het Informatie Service Centrum (ISC) en Chief Information Officer a.i. bij de NZa.
Met de benoeming van Wim Sijstermans telt de rvb van de NZa naast voorzitter Marian Kaljouw en lid René Jansen drie leden. Hiermee is de raad van bestuur voltallig.
De NZa is de organisatie die toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars en de tarieven in de zorg vaststelt. De NZa heeft ongeveer 400 medewerkers en is gevestigd in Utrecht.
Bron: NZa.