Prof. dr. Wim van Harten (1954) is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijnstate.
Wim van Harten is nu nog lid van de Raad van Bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Vanaf 15 december 2015 neemt hij bij Rijnstate de plaats in van de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur, Gert de Bey.

Van Harten is sinds 2001 lid van de Raad van Bestuur van het in kanker gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoek, dat bestaat uit een ziekenhuis en het onderzoekscentrum het Nederlands Kanker Instituut. Hier geeft hij invulling aan een brede portefeuille (onder andere bouw, financiën, interne organisatie en HR) en is actief als wetenschappelijk groepsleider. Daarnaast is hij hoogleraar Kwaliteitsmanagement en Zorgtechnologie aan de Universiteit Twente.
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Rijnstate zijn erg blij met Van Harten als bestuurder. Prof. dr. Mark van Twist, voorzitter van de Raad van Toezicht, licht toe: “Wim van Harten brengt niet alleen ruime bestuurlijke ervaring mee, maar ook het vermogen om Rijnstate in een volgende fase van haar ontwikkeling te brengen.”
De Raad van Toezicht voorziet dat het topklinisch ziekenhuis zich in de toekomst ontwikkelt tot een high tech interventiecentrum, waar medisch-specialistische kennis en complexe apparatuur zijn geconcentreerd en waar op innovatieve wijze invulling moet worden gegeven aan de regionale functie. Van Harten ziet het als een uitdaging om hier een bijdrage aan te leveren in een tijd waarin ziekenhuizen voor grote uitdagingen staan.
De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur, Gert de Bey, neemt na 11 jaar afscheid van Rijnstate. De Bey draagt het voorzitterschap half december over aan Van Harten. De Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, cliëntenraad en medewerkers bedanken hem van harte voor zijn toewijding en inzet. De Bey is van grote betekenis geweest voor Rijnstate.
De samenstelling van de Raad van Bestuur Rijnstate is per 15 december 2015 als volgt:

  • De heer prof. dr. Wim van Harten (voorzitter)
  • De heer drs. Jankees Cappon