Op donderdag 24 november 2016 werd wooncentrum Willem Drees-Oostpoort officieel geopend. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd het borstbeeld van dr. Willem Drees onthuld; naamgever van dit moderne zorgcomplex. Anneke Wessels (manager): ‘Wij zijn er trots op dat we dit eigentijdse wooncentrum samen met woningcorporatie Habion hebben gerealiseerd. We kunnen met recht spreken over een wooncentrum nieuwe stijl, want met ons aanbod spelen wij in op de nieuwste wensen aan verpleegzorg. Denk aan de logeermogelijkheid voor mensen die thuis wonen maar tijdelijk zorg nodig hebben, of de mogelijkheid hoog complexe zorg te bieden. Een grote winst is dat wij in wooncentrum Willem Drees-Oostpoort nu flexibeler kunnen inspelen op de zorgvraag van onze klanten.’

Verpleeghuis nieuwe stijl
Het nieuwe woonzorgcentrum Willem Drees-Oostpoort kent veel verschillende bewoners en heeft een veelzijdig zorgaanbod. In de 36 comfortabele appartementen wonen ouderen die wegens een chronische ziekte, ouderdomsgevolgen of een handicap niet zelfstandig kunnen wonen. De appartementen zijn ruim genoeg voor twee personen en geven een gevoel van vrijheid en privacy. De eerste etage is geheel gereserveerd voor mensen die leiden aan de ziekte van Huntington, een ernstige erfelijke aandoening die delen van de hersenen aantast.

ZorgHerberg: tijdelijk logeren met zorg voor kwetsbare ouderen
Op de 5e etage van wooncentrum Willem Drees-Oostpoort is de Amstelring ZorgHerberg gevestigd. Thuiswonende kwestbare ouderen met een tijdelijke zorgvraag kunnen er logeren, van een paar dagen tot enkele maanden.
Ouderen en chronisch zieken wonen tegenwoordig langer thuis en krijgen er hulp van hun netwerk en eerstelijnswerkers. Problemen ontstaan wanneer het netwerk uitvalt, als er geen netwerk is of als de zorgvraag intensiever wordt. Tijdelijk verblijf in de ZorgHerberg biedt een uitkomst voor huisartsen, mantelzorgers en wijkteams. Ook is de ZorgHerberg een veilige plek met liefdevolle zorg voor mensen die palliatieve zorg nodig hebben.
Trudy Roek, ontwikkelaar van de ZorgHerberg vertelt: ‘We hebben inmiddels de juiste balans gevonden tussen bezetting en doorstroming, in een zo prettig mogelijke sfeer. Er is grote tevredenheid bij huisartsen, mantelzorgers en cliënten, dus we gaan de ZorgHerberg nu ook in andere plekken in de stad realiseren.’

Bron: ANP