laptop-ziekenhuis

Ziekenhuischeck.nl, een initiatief van de NVZ en de NFU, heeft de jaarcijfers van 2020 gepubliceerd. Alle Nederlandse ziekenhuizen houden hier sinds 2018 het hele jaar de resultaten over kwaliteit en behandelingen bij. De gegevens zijn openbaar, zodat ook patiënten een ziekenhuis kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde.

Kwaliteit ziekenhuizen

Bij alle resultaten staat uitgelegd wat de cijfers zeggen over de kwaliteit van zorg. Ook kunnen ziekenhuizen zelf een toelichting geven. Waarom scoren zij lager of juist hoger dan gemiddeld? Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. De toelichtingen zijn minstens zo belangrijk als de cijfers zelf.

Verplicht bijhouden

Alle cijfers op de website worden verplicht bijgehouden en aangeleverd aan de overheid. De cijfers worden jaarlijks geüpdatet. De op deze site gepresenteerde informatie is afkomstig van verschillende bronnen:

  1. In de Transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland staan meetinstrumenten en vragenlijsten die worden gebruikt door zorgverzekeraars voor het inkopen van zorg en die bedoeld zijn als keuze-informatie voor patiënten.
  2. De Basisset Medisch Specialistische Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bestaat uit gegevens waarmee de overheid meet of de kwaliteit in de ziekenhuizen op orde is.
  3. Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om per maand de actuele wachttijden op hun website te zetten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert dit en verzamelt deze gegevens.
  4. De cijfers bij patiënttevredenheid (rapportcijfer) komen uit een jaarlijks onderzoek naar de mening van de patiënten, bezoekers en omwonenden van ziekenhuizen.