ZonMw heeft de brochure ‘Beter zonder proefdieren’ uitgebracht over de wetenschappelijke en economische voordelen van proefdiervrije methoden.

De stelling dat onderzoek en productontwikkeling zonder het gebruik van proefdieren een wetenschappelijke en economische winstgevende strategie is, staat centraal in deze brochure.

In de brochure komen verschillende aspecten aan de orde, waaronder de beperkingen van proefdiermodellen, veiligheid van patiënten en consumenten, innovaties en omgaan met data. Ook worden er concrete voorbeelden van proefdiervrij onderzoek beschreven die laten zien dat innovatieve benaderingen, zoals het gebruik van menselijke cellen en weefsels, winst kunnen betekenen voor wetenschap, patiënten en bedrijven.
In transitie
Aanleiding voor deze uitgave is het rapport ‘In transitie! Nederland internationaal toonaangevend in proefdiervrije innovaties’. Dit rapport is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken opgesteld door de Denktank Aanvullende Financiering alternatieven voor dierproeven. Het ministerie heeft hiermee als doel de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven te versnellen.